. carrefour


Opublikowano: 2019-02-22

2019: zabezpieczenie, modernizacje, wydarzeniaWięcej prac zabezpieczających, zwiedzających i wydarzeń, ale przede wszystkim bezpieczniej, czyli o tym, jaki będzie 2019 rok w Kopalni Soli „Wieliczka”.


2019 w Kopalni Soli „Wieliczka” jest kolejnym rokiem intensyfikacji działań związanych z ochroną wielickich podziemi, szybów i zabezpieczaniem zabytkowych rejonów. Najważniejsze są wciąż przedsięwzięcia związane z renowacją zabytkowych komór i chodników, które obejmą aż 23 wyrobiska. Kontynuowane będzie zabezpieczenie w zespołach komór Baum, Margielnik, Geramb, w komorach Ferdynand d’Este i Freitag, a także w chodniku Bąkle na poziomie I. Rozpocznie się m.in. przebudowa poprzeczni Antonia Haluszka i Maria Teresa na poziomie III, podłużni Thinfeld i poprzeczni Kaczwiński na poziomie IV. Po opracowaniu dokumentacji zaplanowano doraźne prace na Trasie Turystycznej m.in. w komorach Erazma Barącza, Weimar, Drozdowice III, Michałowice, a także Franciszka Karola na Trasie Górniczej. W tegorocznych planach jest także przebudowa 22 wyrobisk funkcyjnych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa kopalni – pełnią rolę techniczną lub komunikacyjną. Górnicy przebudują m.in. podłużnie Regis i Keller oraz poprzecznię Grubenthal.

- Bezpieczeństwo kopalni nierozerwalnie łączy się z ograniczaniem i zapobieganiem zagrożeniom, a także większą ochroną powierzchni. W ostatniej dekadzie wzmocniono górotwór od wschodu (poprzez podsadzenie niezabytkowego rejonu na wschód od szybu Wilson), a także od zachodu (na zachód od szybu Kościuszko), teraz czas na prace w centralnym rejonie, które wiążą się nie tylko renowacją komór i chodników zabytkowych, ale także zabezpieczeniem przez podsadzenie piaskiem wybiórczo pojedynczych wyrobisk tego rejonu. Taki schemat działań pozwoli na zapewnienie stateczności górotworu w centralnej jego części – zapewni ochronę najcenniejszych miejsc i ich przetrwanie – przekonuje Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Z kolei prace iniekcyjne, ograniczające zagrożenie wodne, prowadzone będą pomiędzy poziomem IV a VI, m.in. w rejonie poprzeczni Kloski–Colloredo, a także na poziomach sąsiadujących z najgłębszym – IX poziomem kopalni. Ważne jest bezpieczeństwo ludzi, wyrobisk, ale także infrastruktury, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Kopalnia rozpocznie modernizację rozdzielni niskiego i średniego napięcia, a także Głównej Stacji Transformatorowo-Rozdzielczej. Unowocześnienia doczeka się system ogólnozakładowej łączności telefonicznej i system dyspozytorski kopalni. Na powierzchni zaplanowano modernizacje węzła podsadzkowego i iniekcyjnego, zlokalizowanych przy szybie Kościuszko. Utylizacja wód w Zakładzie Utylizacji Wód Zasolonych wyniesie około 120 tys. m², z czego ponad 104 tys. m² wód silnie zasolonych przeznaczone ma być do produkcji soli.

- Koszty ujętych w tegorocznym Planie Zabezpieczania prac to blisko 100 mln zł. Zwiększenie kwot na prace górnicze jest możliwe dzięki rosnącym przychodom z działalności turystycznej. Zabezpieczanie to nie tylko roboty w miejscach zabezpieczanych, ale także czasochłonny proces przygotowawczy, analizy, badania, projekty i dokumentacje. Do tego dochodzi utrzymanie wyrobisk i całej infrastruktury technicznej, jej modernizacja oraz działalność służb z tym zadaniem związanych. Dodam jeszcze logistykę prac, procedury prawne, pozyskanie zgód, pozwoleń i uzgodnień konserwatorsko-górniczych. Bezpieczne prowadzenie ruchu turystycznego w zakładzie górniczym, będącym światowej klasy zabytkiem, to cała machina współzależnych działań, które z powodzeniem realizujemy, spełniając przepisy prawa górniczego i geologicznego, ustawy o ochronie zabytków, międzynarodowych konwencji. Działania przekładają się na sukcesy zarówno turystyczne, jak i górnicze – mówi Prezes Zarębski.

Ten rok to także czas „przygotowań” do wieloletnich inwestycji na powierzchni i w górniczych szybach. – W trakcie opracowywania jest dokumentacja związana z budową Centrum Obsługi Turystów przy szybach Daniłowicza i Paderewskiego, a także budową Centrum Logistycznego przy szybie Kościuszko. To wieloletnie i kosztochłonne realizacje wymagające synchronizacji wielu branżowych projektów, pozwoleń i harmonogramów prac. Szyb Paderewski posiada już wybraną koncepcję docelową zabudowy windy i budowy budynku nadszybia – jest szansa, jeszcze w tym roku powinno ruszyć projektowanie tych elementów – wyjaśnia Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., w którego kompetencjach znajdują się inwestycje związane z infrastrukturą powierzchniową, dodając: – Zlecono także wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza usługowo-gastronomicznego przy tężni solankowej wraz z placem zabaw, siłownią, obiektami małej architektury i sanitariatami. Nieopodal tężni i warzelni powstanie parking wielopoziomowy oraz zaplecze dla ewentualnych imprez plenerowych. Okolica tężni służyć będzie dzięki temu nie tylko wypoczynkowi, ale także aktywności i rekreacji turystów oraz mieszkańców Wieliczki.

Udany poprzedni rok, zachęcił do przygotowania ciekawych planów w obszarze turystycznym: – W 2018 roku odwiedziło kopalnię 1 mln 745,8 tys. turystów, co stanowi wzrost o 2,2% w stosunku do 2017 roku. W bieżącym roku planowane są wzrosty na podobnym poziomie, zarówno w przypadku Trasy Turystycznej – głównej oferty zwiedzania wielickich podziemi oraz Trasy Górniczej, która od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem – zapewnia Damian Konieczny, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. – Pod ziemią odbędą się cykliczne koncerty, jak ten związany z Festiwalami Misteria Paschalia czy Muzyka w Starym Krakowie, a w tężni koncert WieliczkArt. Tężnia wypełni się również muzyką z okazji 100 rocznicy wizyty Marszałka Piłsudskiego w Kopalni. Z kolei koncerty w podziemiach Kopalni odbędą się w lipcu, kiedy zabrzmią utwory operetkowe i w listopadzie, uczcimy wtedy 100-rocznicę powołania przez Papieża Benedykta XV pierwszego w wolnej Polsce Nuncjusza Apostolskiego. Nie zabraknie atrakcji związanych z Dniem Dziecka, startu kolarzy Tour de Pologne sprzed Daniłowicza, a także Gali Boksu.

Fot. R. Stachurski
Wizualizacja nadszybia szybu Paderewski: RobiProjekt


2019: zabezpieczenie, modernizacje, wydarzenia - zobacz zdjęcia   9. Wielickie Dyktando  
Data: 15 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

15 czerwca 2019 roku o godz. 11:00, w sali kinowej Wielickiej Mediateki, rozpoczną się zmagania dziewiątej edycji lokalnego konkursu ortograficznego. W tym roku autorem tekstu będzie dr hab. Mirosława Mycawka.
9. Wielickie Dyktando
Rozmowy przy wspólnym stole...  
Data: 29 maja 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzież, dorosłych na czwarte spotkanie w cyklu: "Rozmowy przy wspólnym stole - NIE MA DZIECI, SA LUDZIE, które odbędzie się w Wielickiej Mediatece, w dniu 29 maja 2019 roku, o godzinie 10:00. W rozmowie gościnny udział wezmą dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliczce.
Rozmowy przy wspólnym stole...