.
Opublikowano: 2014-02-22

Budżet Obywatelski – zaczyna się głosowanie, decydujemy na co wydać 1,2 mln zł


Już od najbliższego poniedziałku 24 lutego rozpoczyna się głosowanie na 20 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację i otrzymały najwięcej podpisów. Mieszkańcy mają szanse zdecydować, na co zostanie przeznaczona kwota 1 200 000 zł.

fot. materiały UMiG Wieliczka

Przez miesiąc od 13 stycznia do 12 lutego br. mieszkańcy naszej gminy mogli zgłosić swoje propozycje zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego. Natomiast od 13 lutego do 21 lutego trwała weryfikacja zgłoszonych wniosków pod względem formalno-prawnym. Zostały również przeliczone podpisy, jakie mieszkańcy złożyli pod wybranymi przez siebie wnioskami.


.......  W sumie do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego zostało zgłoszonych 47 zadań. Do drugiego etapu przeszło 20 zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane i otrzymały największą liczbę podpisów. Od najbliższego poniedziałku 24 lutego będzie można głosować na tych dwadzieścia projektów, które przeszły do drugiego etapu. Głosowanie potrwa do 21 marca br.  Głosować będzie można na dwa sposoby: w sposób "tradycyjny" poprzez złożenie ankiety na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety interaktywnej.

Kolejne zmiany – ruch wahadłowy na ul. Dembowskiego

 

Na stronie www.wbo.wieliczka.eu można zarówno oddać swój głos w formie elektronicznej jak i również pobrać ankietę do wydrukowania i wypełnienia, którą następnie należy złożyć na Dzienniku Podawczym w UMiG Wieliczka. Każdy mieszkaniec może dokonać wyboru do trzech spośród przedstawionych propozycji zadań określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. Każde z wybranych trzech zadań otrzyma wówczas inna punktację, a mianowicie 1,2 lub 3. W ankiecie będzie trzeba podać również imię, nazwisko oraz swój numer PESEL.

Poniżej znajduje się lista dwudziestu zadań wskazanych we wnioskach, które zostały zweryfikowane pozytywnie, zawierających największą liczbę osób popierających. I na te właśnie zadania będziemy głosować od najbliższego poniedziałku:

1) Place manewrowe w sołectwach: Grabie, Brzegi, Węgrzce Wielkie, Czarnochowice, Sułków, Golkowice, Janowice, Byszyce, Dobranowice oraz w osiedlu Krzyszkowice w Wieliczce
(liczba osób popierających: 2674, szacunkowy koszt zadania 709 000 zł)

2) Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grottgera, Osiedle Lekarka
(liczba osób popierających: 1149, szacunkowy koszt zadania 410 000 zł)

3) Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Wieliczka: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa
(liczba osób popierających: 1093, szacunkowy koszt zadania 200 000 zł)

4) Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
(liczba osób popierających: 825, szacunkowy koszt zadania 178 000 zł)

5) Budowa skateparku w miejscowości Wieliczka
(liczba osób popierających: 712, szacunkowy koszt zadania 495 000 zł)

6) Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Kościuszki w Wieliczce
(liczba osób popierających: 514, szacunkowy koszt zadania 368 000 zł)

7) Budowa parkingu przy Gimnazjum w Wieliczce
(liczba osób popierających: 496, szacunkowy koszt zadania 81 000 zł)

8) Wykonanie rozbiegu wraz z piaskownicą do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
(liczba osób popierających: 400, szacunkowy koszt zadania 29 000 zł)

9) Remont chodników i miejsc postojowych przy ul.A.Długosza w Wieliczce
(liczba osób popierających: 369, szacunkowy koszt zadania 124 000 zł)

10) Budowa chodnika we wsi Grajów
(liczba osób popierających: 309, szacunkowy koszt zadania 350 000 zł)

11) Przebudowa drogi gminnej nr 561109K
(liczba osób popierających: 287, szacunkowy koszt zadania 158 000 zł)

12) Przebudowa drogi gminnej nr 560966K Lednica Górna
(liczba osób popierających: 286, szacunkowy koszt zadania 165 000 zł)

13) Opracowanie projektu technicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego na działkach drogowych nr 33/5, 33/6, 32/5, 34/10, 34/33 w Lednicy Górnej
(liczba osób popierających: 267, szacunkowy koszt zadania 22 000 zł)

14) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 3 drogach gminnych w Pawlikowicach wraz z odwodnieniem
(liczba osób popierających: 220, szacunkowy koszt zadania 245 000 zł)

15) Wykonanie remontu i dokończenie nieistniejącego ogrodzenia stadionu oraz wykonanie oświetlenia boiska wraz z nakładką bitumiczną na placu przy Domu Ludowym (plac zabaw i imprez)
(liczba osób popierających: 220, szacunkowy koszt zadania 80 000 zł)

16) Ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w obrębie Psiej Górki
(liczba osób popierających: 210, szacunkowy koszt zadania 120 000 zł)

17) Modernizacja drogi gminnej 560990K w Grajowie
(liczba osób popierających: 160, szacunkowy koszt zadania 300 000 zł)

18) Montaż trzech wiat na przystankach w Gorzkowie przy drodze powiatowej 2027K Gorzków - Wieliczka
(liczba osób popierających: 156, szacunkowy koszt zadania 24 000 zł)

19) Wykonanie chodnika przy drodze nr 303 w Golkowicach
(liczba osób popierających: 147, szacunkowy koszt zadania 50 000 zł)

20) Modernizacja parkingu przy Kościele w Gorzkowie
(liczba osób popierających: 141, szacunkowy koszt zadania 100 000 zł)


Jeśli natomiast ktoś chciałby zobaczyć jakie wnioski nie zostały zaakceptowane to lista owych 27 wniosków, które nie uzyskały wystarczającej liczby podpisów lub nie zostały zweryfikowane pozytywnie znajduje się w tym miejscu.