.
Opublikowano: 2016-05-04

Dotacje na zabytkowe kapliczki i remizy strażackie


Konkurs „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskiego ogłasza od 2009 r. Od 2013 r. jest on realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który współfinansuje prace z zakresu m.in. termomodernizacji, wymiany okien oraz drzwi,...

fot. archiwum WieliczkaCity.pl

... czy inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Od 2009 r. w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” wyremontowano 657 małopolskich remiz strażackich za blisko 24 mln zł.

W tegorocznej edycji do podziału było 2,6 mln zł. Dotacje na prace remontowe wynoszą 75,65 % wnioskowanych kwot. Dodatkowo wszystkie gminy, które spełniły wymogi formalne konkursu i zgłaszały chęć otrzymania dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie są rekomendowane do przyznania dotacji przez fundusz.

Gmina Wieliczka w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” otrzymała 32 919,00 zł dotacji na remont jednostki OSP w Grajowie. Gmina Biskupice 34 953,00 zł na remont jednostki OSP w Sławkowicach. Gmina Gdów, otrzymała 26 433,00 zł dotacji dla OSP w Winiarach. Gmina Kłaj, 11 349,00 zł na remont jednostki OSP w Targowisku.

Zarząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek będących przykładem małej architektury sakralnej, ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą KAPLICZKA_2016. Tak oto pomoc finansową w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach otrzymała m.in. gmina Wieliczka na pełna konserwację techniczną i estetyczną kapliczki słupowej zwieńczonej krzyżem z roku 1899 w miejscowości Chorągwica – kwota dotacji 6000 zł. Natomiast gmina Biskupice otrzymała 5 000 zł dotacji na remont kapliczki w miejscowości Jawczyce.Kabaret Smile w Wieliczce  
Data: 15 września 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Tego jeszcze nie było! Już dzisiaj zapraszamy na wielki finał tegorocznej edycji projektu RYNEK W CENTRUM KULTURY.
Kabaret Smile w Wieliczce
XIII Wielickie Miodobranie  
Data: 24-25 sierpnia 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zaprasza na XIII WIELICKIE MIODOBRANIE, które odbędzie się 25 sierpnia na Rynku Górnym w Wieliczce.
XIII Wielickie Miodobranie