.
Opublikowano: 2011-10-07

„Jestem Kibicem przez duże K”


Ogólnopolski program edukacyjno-alternatywny kształtujący pozytywne zachowanie dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych. Program „Jestem Kibicem przez duże K” opracowany został w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji.

Adresowany jest bezpośrednio do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzieży z grup ryzyka przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapii, ośrodkach kuratorskich oraz policyjnych izbach dziecka. Angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników Policji i wiele innych instytucji w środowisku lokalnym.

Program składa się z zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, konkursów edukacyjnych, plastycznych oraz fotograficznych jak również z kampanii społecznej, platformy, e-lerningowej zawierającej informacje o programie oraz materiały dydaktyczne i edukacyjne, forum nauczycielskie, lokalne i ogólnopolskie turnieje sportowe, jak również spotkania z gwizdami polskiego sportu. Założenia programu zmierzają do wypracowania prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży, eliminowanie zachowań agresywnych, promowanie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestniczenia w wydarzeniach sportowych.


Zgłoszenie do udziału w programie następuje poprzez zarejestrowanie się na platformie internetowej programu lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres :kibic@policja.gov.pl Program przewidziany jest na okres 4 lat – od września 2011 do września 2015. Program będzie realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, placówki specjalistyczne, jednostki organizacji Policji, instytucje lokalne. Instytucją koordynującą program „Jestem Kibicem przez duże K” jest Komenda Główna Policji http://www.policja.pl. Dodatkowych informacji udziela koordynator z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - st.sierż. Magdalena Chwastek tel. 12 289-12-55.Kabaret Młodych Panów: To jest chore!  
Data: 26 października 2019
Lokalizacja: Wieliczka

"To jest chore" - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień.
Kabaret Młodych Panów: To jest chore!
Koncert na 10 głosów  
Data: 21 września 2019
Lokalizacja: Wieliczka

21 września o godz. 19.00 na Rynku Górnym w Wieliczce usłyszymy najsłynniejsze arie i duety z oper i operetek - kompozycje G. Verdiego, S. Moniuszki, G. Bizeta, G. Rossiniego, J. Straussa, E. Kalmana, F. Lehara oraz wielu innych słynnych twórców w wykonaniu wybitnych artystów scen operowych i operetkowych.
Koncert na 10 głosów