.
Opublikowano: 2011-10-07

„Jestem Kibicem przez duże K”


Ogólnopolski program edukacyjno-alternatywny kształtujący pozytywne zachowanie dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych. Program „Jestem Kibicem przez duże K” opracowany został w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji.

Adresowany jest bezpośrednio do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzieży z grup ryzyka przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapii, ośrodkach kuratorskich oraz policyjnych izbach dziecka. Angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników Policji i wiele innych instytucji w środowisku lokalnym.

Program składa się z zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, konkursów edukacyjnych, plastycznych oraz fotograficznych jak również z kampanii społecznej, platformy, e-lerningowej zawierającej informacje o programie oraz materiały dydaktyczne i edukacyjne, forum nauczycielskie, lokalne i ogólnopolskie turnieje sportowe, jak również spotkania z gwizdami polskiego sportu. Założenia programu zmierzają do wypracowania prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży, eliminowanie zachowań agresywnych, promowanie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestniczenia w wydarzeniach sportowych.


Zgłoszenie do udziału w programie następuje poprzez zarejestrowanie się na platformie internetowej programu lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres :kibic@policja.gov.pl Program przewidziany jest na okres 4 lat – od września 2011 do września 2015. Program będzie realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, placówki specjalistyczne, jednostki organizacji Policji, instytucje lokalne. Instytucją koordynującą program „Jestem Kibicem przez duże K” jest Komenda Główna Policji http://www.policja.pl. Dodatkowych informacji udziela koordynator z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - st.sierż. Magdalena Chwastek tel. 12 289-12-55.Bezpieczne Wakacje 2019  
Data: 23 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka / Grabówki

Park Linowy Xtreme Park oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zapraszają na wyjątkowe wydarzenie plenerowe BEZPIECZNE WAKACJE.
Bezpieczne Wakacje 2019
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych  
Data: 16 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Zbliża się IX edycja Festiwalu Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Festiwal ten odbędzie się już 16 czerwca na Zamku Żupnym w Wieliczce.
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych