.


leroymerlin

kabaret

Opublikowano: 2011-09-03

Kolejna kontrola stacji paliw w Wieliczce


W marcu ubiegłego roku pisaliśmy o przeprowadzonej w Wieliczce przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrywkowej kontroli jakości paliwa na jednej z wielickich stacji. W tym roku UOKiK skontrolował kolejną z wielickich stacji, jakie są wyniki tejże kontroli?

W Polsce kontrolowaniem nie tylko stacji paliw, ale również hurtowni oraz firm zajmujących się transportem czy magazynowaniem paliw zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach tej ogólnopolskiej kontroli sprawdzane przez UOKiK są nie tylko bezołowiowe benzyny jak 95 czy 98, olej napędowy czy LPG, ale również biopaliwa, CNG czyli sprężony gaz ziemny jak i lekki olej opałowy.


Najnowszy raport UOKiK’u zawiera listę stacji paliw skontrolowanych w okresie od 13 stycznia do 15 lipca 2011 roku. Kontroli w tym okresie zostało poddanych 544 stacji paliw z terenu całej Polski. Wśród nich są dwie wielickie stacje paliw. Pierwsza z nich to kontrolowana również w zeszłym roku stacja LOTOS przy ulicy Dembowskiego 38. Kontroli była poddana próbka benzyny i nie wykazała żadnych odstępstw od normy co oznacza, że benzyna na tej stacji spełnia wszelkie normy i kierowcy mogą spokojnie ją tankować. Druga wielicka stacja, która została poddana wyrywkowej kontroli to ta znajdująca się przy ulicy Narutowicza 5 - Stacja Paliw Express Plus. Próbka paliwa oznaczonego symbolem B100 (inaczej bioester, stanowiący samoistne biopaliwo) została pobrana z tej stacji do badania laboratoryjnego 6 kwietnia 2011 roku i wykazała odstępstwa od norm zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 18, poz.98)).

Wynik badania to:
FAME=91,8
Tz=70
st.oks=2,1

Natomiast aby spełniać normy, paliwo powinno osiągnięć minimalny wynik:
FAME=min. 96,5
Tz=min 101
st.oks=min 6

FAME zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych
Tz temperatura zapłonu
st.oks stabilność oksydacyjna w temperaturze 110 OC


Przedstawione w tabeli wyniki przedstawiają jakość paliwa oferowanego przez kontrolowane stacje w dniu przeprowadzenia kontroli. Przedstawione wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 10 ustawy o Inspekcji Handlowej. M.in. za wprowadzanie do obrotu paliwa które niespełna wymagań jakościowych obowiązują kary w wysokości nawet do miliona złotych oraz kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Jeśli jednak przyglądniemy się faktycznym karom nakładanym na właścicieli stacji, gdzie paliwo nie spełniło norm jakościowych to są one znacznie łagodniejsze. W 2008 roku sądy karały przede wszystkim finansowo, wydając sankcje od 1000 zł do 25 000 zł. Oprócz tego standardową karą, którą nakłada UOKiK jest zwrot kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych na próbce niespełniającej norm jakościowych paliwa.Bal Królewski A.D. 2020  
Data: 8 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego „Solne Miasto” oraz Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce serdecznie zapraszają na Bal Królewski A.D. 2020, który odbędzie się 8 lutego 2020 roku o godzinie 19:00, w centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto".
Bal Królewski A.D. 2020
Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem  
Data: 7 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Wraz z początkiem 2020 roku powracamy z cyklem LITERACKIE WIDNOKRĘGI.
Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem