. carrefour


Opublikowano: 2012-03-02

Nowy zarząd rejonowego oddziału PCK w Wieliczce


Po zmianach statutu PCK dokonanych w ubiegłym roku, których celem było dostosowanie się polskiej organizacji do wymogów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, w całej Polsce odbywają się wybory na kolejną kadencję 2012-2016 wg nowych zasad.

W nowym statucie, między innymi zlikwidowane zostały Rady Reprezentantów, nie wolno pełnić podwójnej funkcji pracownika i działacza, zmniejszone zostały składy zarządów okręgowych (wojewódzkich), rejonowych (powiatowych), ograniczono ilość kadencji.

Także w wielickim Oddziale Rejonowym PCK w dniu 28 lutego 2012 odbyły się wybory zgodnie z nowymi zasadami. Delegaci z terenu Powiatu Wielickiego na VI Zjazd Rejonowy Sprawozdawczo-Wyborczy PCK wybrali Zarząd w składzie:

1. Henryk Uhryński – prezes
2. Grażyna Chlebda – wiceprezes
3. Maria Gertner – Krupa – skarbnik

oraz Komisję Rewizyjną:

1. Stefan Anlauf – przewodniczący
2. Katarzyna Bednarz
3. Jolanta Kuźma

Uczestniczący w Zjeździe Stanisław Kracik - Prezes Małopolskiego Zarządu PCK oraz Józefa Pers – Sekretarz MZO, podczas dyskusji programowej wysoko ocenili osiągnięcia w realizacji zadań statutowych PCK przez wielickich wolontariuszy. 

W programie działania Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieliczce na rok 2012 możemy znaleźć m.in.

Ścisłe współdziałanie z ośrodkami pomocy społecznej gmin powiatu wielickiego oraz z Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce:
• świadczenie usług opiekuńczych,
• doraźna pomoc materialna i finansowa,
• pomoc rodzinom w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi

Kierowanie działalnością szkolnych kół PCK:
• aktywizacja kół istniejących,
• powołanie nowych kół w szkołach podstawowych,
• propagowanie humanitarnych idei PCK i oświaty zdrowotnej,
• prowadzenie szkoleń pierwszej pomocy,
• udział młodzieży w obozach organizowanych przez PCK.
• organizacja XIII Zawodów Pierwszej Pomocy

Poszerzanie działalności w zakresie honorowego krwiodawstwa:
współpraca z klubami HDK: przy Kopalni Soli, przy UMiG Niepołomice, Młodzieżowym Klubem HDK w Wieliczce., Klubem przy Zarządzie Oddziału Miejsko – Gminnego OSP w Wieliczce, Klubem OSP przy Urzędzie Gminy w BiskupicachWszystkich, którym są bliskie czerwonokrzyskie idee pomocy drugiemu człowiekowi zachęcamy do odpisu z podatku 1% wpisując do PIT nr KRS 0000225587. Tych pieniędzy na pewno nie zmarnujemy!


Bezpieczne Wakacje 2019  
Data: 23 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka/Grabówki

Park Linowy Xtreme Park oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zapraszają na wyjątkowe wydarzenie plenerowe BEZPIECZNE WAKACJE.
Bezpieczne Wakacje 2019
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych  
Data: 16 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Zbliża się IX edycja Festiwalu Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Festiwal ten odbędzie się już 16 czerwca na Zamku Żupnym w Wieliczce.
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych