.
Opublikowano: 2010-06-03

Powstaje informator dla osób niepełnosprawnych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przygotowuje w ramach realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Krok w Przyszłość” informator dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wielickiego.

Publikacja będzie zbiorem informacji przeznaczonych nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również ich rodzin, opiekunów i wszystkich tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi oraz działają na ich rzecz.
Informator będzie przydatny podczas codziennego poruszania się po urzędach, instytucjach, obiektach użyteczności publicznej na terenie całego powiatu, a także przy planowaniu wypoczynku i czasu wolnego. Publikacja ma stać się praktycznym przewodnikiem ułatwiającym osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do współpracy osoby reprezentujące instytucje, urzędy, obiekty edukacyjne, turystyczne, handlowe, kulturalne
z terenu powiatu, które chciałyby umieścić w przewodniku informacje, wraz z fotografiami, dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków, obiektów użyteczności publicznej, instytucji, które reprezentują. W tym celu została przygotowana ankieta, którą można pobrać na stronie www.wieliczka.pl Wypełnioną należy przesłać do 15 czerwca br. na adres: pfron@powiatwielicki.pl

Jednocześnie dla instytucji, które zechcą podjąć współpracę istnieje możliwość nieodpłatnego umieszczenia w opracowywanej publikacji materiałów promocyjno-reklamowych dotyczących prowadzonej działalności.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Aneta Wróbel – doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, tel. 12 288 34 80.Bezpieczne Wakacje 2019  
Data: 23 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka / Grabówki

Park Linowy Xtreme Park oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zapraszają na wyjątkowe wydarzenie plenerowe BEZPIECZNE WAKACJE.
Bezpieczne Wakacje 2019
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych  
Data: 16 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Zbliża się IX edycja Festiwalu Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Festiwal ten odbędzie się już 16 czerwca na Zamku Żupnym w Wieliczce.
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych