.
Opublikowano: 2010-06-03

Powstaje informator dla osób niepełnosprawnych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przygotowuje w ramach realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Krok w Przyszłość” informator dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wielickiego.

Publikacja będzie zbiorem informacji przeznaczonych nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również ich rodzin, opiekunów i wszystkich tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi oraz działają na ich rzecz.
Informator będzie przydatny podczas codziennego poruszania się po urzędach, instytucjach, obiektach użyteczności publicznej na terenie całego powiatu, a także przy planowaniu wypoczynku i czasu wolnego. Publikacja ma stać się praktycznym przewodnikiem ułatwiającym osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do współpracy osoby reprezentujące instytucje, urzędy, obiekty edukacyjne, turystyczne, handlowe, kulturalne
z terenu powiatu, które chciałyby umieścić w przewodniku informacje, wraz z fotografiami, dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków, obiektów użyteczności publicznej, instytucji, które reprezentują. W tym celu została przygotowana ankieta, którą można pobrać na stronie www.wieliczka.pl Wypełnioną należy przesłać do 15 czerwca br. na adres: pfron@powiatwielicki.pl

Jednocześnie dla instytucji, które zechcą podjąć współpracę istnieje możliwość nieodpłatnego umieszczenia w opracowywanej publikacji materiałów promocyjno-reklamowych dotyczących prowadzonej działalności.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Aneta Wróbel – doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, tel. 12 288 34 80.Kabaret Młodych Panów: To jest chore!  
Data: 26 października 2019
Lokalizacja: Wieliczka

"To jest chore" - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień.
Kabaret Młodych Panów: To jest chore!
V Ogólnopolska Noc Bibliotek  
Data: 5 października 2019
Lokalizacja: Wieliczka

Występ kabaretu AD HOC, strefa HI-TECH, warsztaty z robotyki, walki robotów, możliwość zabawy dronami, laserem, okularami VR czy drukarką 3D to tylko niektóre z atrakcji jakie Wielicka Biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
V Ogólnopolska Noc Bibliotek