.
Opublikowano: 2012-01-31

Program korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce rozpoczyna drugą edycję powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkanie inaugurujące nowy cykl odbędzie się w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej 2 lutego (czwartek) o godzinie 16.00.

Program skierowany jest do sprawców przemocy, to jest osób: skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków, zgłaszających się w wyniku innych okoliczności (kierowanych przez policję, terapeutów uzależnień, instytucje pomocy społecznej i inne) lub samodzielnie zgłaszających chęć udziału w programie.

Warunkiem przystąpienia do programu jest kwalifikacja dokonana przez terapeutę uzależnień oraz lekarza psychiatrę. Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest: powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy, rozwijanie umiejętności samokontroli, kształtowanie umiejętności wychowania dzieci bez używania przemocy, zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy, nauka konstruktywnego wyrażania uczuć, nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

Grupa dla sprawców przemocy ma charakter otwarty. Spotkania grupowe odbywają się w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Wieliczce, ul. M. Daniłowicza 12. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 12 288 02 20.Kabaret Młodych Panów: To jest chore!  
Data: 26 października 2019
Lokalizacja: Wieliczka

"To jest chore" - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień.
Kabaret Młodych Panów: To jest chore!
Kabaret Smile w Wieliczce  
Data: 15 września 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Tego jeszcze nie było! Już dzisiaj zapraszamy na wielki finał tegorocznej edycji projektu RYNEK W CENTRUM KULTURY.
Kabaret Smile w Wieliczce