.


leroymerlin

kabaret

Opublikowano: 2015-08-13

ŚDM 2016 - jak idą przygotowania? Co się zmieniło w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej?


Przez kilka ostatnich miesięcy wiele się zmieniło w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Teren ten jest przygotowywany zarówno pod Światowe Dni Młodzieży 2016 jak przede wszystkim dla WSAG, która ma powstać czy już powstała w tej północnej części powiatu wielickiego.

fot. WieliczkaCity.pl

Poniżej przedstawiamy stan zaawansowania prac na projekcie pn. „Budowa połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice – Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7) na terenie gminy Wieliczka”.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Gminy Wieliczka w północnej części powiatu wielickiego w okolicach miejscowości Brzegi i Duża Grobla. Zakres robót zrealizowanych przez Skanska S.A. na zlecenie Gminy Wieliczka (od marca 2015 r.):

- usunięto warstwę ziemi urodzajnej – humusu na obszarze 3,5 ha,
- wykonano odwodnienie korpusu drogowego – kanalizację deszczową wraz z siedmioma węzłami oczyszczania wód deszczowych,
- zabudowano posterunek pompowni wód deszczowych, odwadniający pierścień projektowanego ronda dla drogi powiatowej nr 2039K,
- przebudowano infrastrukturę techniczną będącą w kolizji z przedmiotową inwestycją,
- wykonano nasyp drogowy pod konstrukcję projektowanej drogi,
- dokonano rozbiórki przewidzianego do przebudowy odcinka drogi powiatowej DP2039K,
- wykonano zaprojektowaną konstrukcję ronda, drogi powiatowej nr 2039K i drogi głównej do warstwy wiążącej na długości 1167 m do granicy gmin Kraków – Wieliczka,
- wykonano przydrożny rów wraz z umocnieniem skarp płytami chodnikowymi,
- ustawiono 34 kpl. słupów oświetlenia ulicznego wraz z szafą SOU.

Obecnie trwają prace nad wykonaniem ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych oraz zjazdów indywidualnych do przyległych działek. Wkrótce zostanie położona warstwa ścieralna drogi na całej długości oraz odbędzie się montaż barier ochronnych jak i wprowadzenie oznakowania drogowego w ramach projektu docelowej organizacji ruchu.

Realizacja inwestycji w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność Krakowskiego Węzła Drogowego i usprawni dojazd od północnej części Wieliczki do Węzła S-7. Odciążone zostaną także lokalne drogi w kierunku Krakowa. Oddanie drogi do użytkowania pozwoli na rozwój sąsiadujących ze sobą stref gospodarczych położonych na terenie Gminy Krakowa (Rybitwy) i Wieliczki (powstająca Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej) oraz umożliwi bezpieczną organizację zaplanowanych na rok 2016 r. Światowych Dni Młodzieży.

Na zdjęciach przedstawiamy aktualną sytuację na ternie który jest przygotowywany również pod Światowe Dni Młodzieży 2016.

Poniżej zdjęcia inwestycji po stronie Wieliczki, realizowane przez firmę Skanska na zlecenie Gminy Wieliczka:

     

     

     

Poniżej zdjęcia inwestycji po stronie Krakowa, realizowane przez firmę Skanska na zlecenie ZIKiT Kraków. Most który widać na poniższych zdjęciach wykonuje Strabag:

     

     


Poniżej zdjęcia prac przy sieci wodociągowej, które realizuje firma Hamer

     


Poniżej zdjęcia prac przy budowie Domu Pielgrzyma na Światowe Dni Młodzieży 2016

     


Poniżej zdjęcia prac przy budowie hali, która podczas Dni Młodzieży 2016 posłuży jako ogromna zakrystia

    

Bal Królewski A.D. 2020  
Data: 8 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego „Solne Miasto” oraz Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce serdecznie zapraszają na Bal Królewski A.D. 2020, który odbędzie się 8 lutego 2020 roku o godzinie 19:00, w centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto".
Bal Królewski A.D. 2020
Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem  
Data: 7 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Wraz z początkiem 2020 roku powracamy z cyklem LITERACKIE WIDNOKRĘGI.
Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem