.


leroy merlin

festiwal

kabaret

Opublikowano: 2020-06-06

Solne zicherki - od górników dla Matki Bożej ŁaskawejDelegacja Kopalni Soli „Wieliczka” wzięła udział w uroczystościach z okazji 25-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Łaskawej zwanej Księżną Wieliczki. XVII-wieczny obraz znajduje się w kościele p.w. św. Franciszka i jest, podobnie zresztą jak cały wielicki klasztor franciszkanów-reformatów, bliski górniczym sercom.


Górnicy modlili się 6 czerwca, dziękując za wielowiekową opiekę Matki Bożej nad Wieliczką – miastem na powierzchni i miastem podziemnym, wykutym w soli. Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. reprezentował Prezes Zarządu Paweł Nowak wraz z delegacją górników niosących w darze Maryi solne lampy-zicherki. Wykonali je wieliccy górnicy-rzeźbiarze. Lampki te nawiązują do Jezusowego napomnienia, by chrześcijanie byli solą ziemi i światłością świata.

Podczas rocznicowej mszy wspominano wydarzenia sprzed ćwierć wieku, kiedy to 4 czerwca kardynał Franciszek Macharski włożył na skronie Księżnej Wieliczki papieskie korony. Ów piękny barokowy wizerunek Madonny z Dzieciątkiem namalowano na cienkiej płycie piaskowca tłustą temperą (przypomina farby olejne).Podobno w miejscu, w którym wzniesiono klasztorne budynki, pierwotnie znajdowała się kapliczka św. Antoniego Padewskiego, w niej zaś obraz Matki Bożej - mieli go do Wieliczki przywieźć kupcy z Włoch lub Bałkanów. Czy tak istotnie było? Pochodzenie łaskami słynącego wizerunku zapewne na zawsze pozostanie tajemnicą. Faktem natomiast jest, że Matka Boża Łaskawa od stuleci przyciąga pielgrzymów, a także wieliczan i górników, którzy powierzają jej swoje troski i radości.

Szczypta historii

Franciszkanie-reformaci do Wieliczki przybyli w roku 1623. Na terenie podarowanym im przez mieszczan na początek wznieśli drewnianą kaplicę oraz niewielki dom klasztorny. W 1624 ruszyła budowa kościoła z kamienia i cegły (pierwszy taki w prowincji małopolskiej i wzorcowy dla kolejnych). Dwa lata później świątynię p.w. Stygmatów św. Franciszka Patriarchy konsekrował biskup sufragan krakowski Mikołaj Lipnicki. Murowany klasztor zbudowano w latach 1650-1655 w dużej mierze ze środków ofiarowanych przez sztygara szybu Seraf Sebastiana Koszuckiego.

Klasztor i kościół doświadczyły potopu szwedzkiego, a w kwietniu roku 1718 strawił je ogień (jako jeden z niewielu ocalał wizerunek Matki Bożej Łaskawej). Niemal natychmiast na pomoc franciszkanom ruszyli wieliczanie oraz górnicy. Świątynię odbudowano do roku 1721, a spore fundusze na ten cel wyasygnowali z dochodów żupnych król August II Mocny i radca królewski Piotr Steinhauser.Z XVIII stulecia pochodzą ołtarze boczne ufundowane przez wielickie rodziny górnicze.

Wspólne dzieje

Franciszkanie-reformaci dzielili losy Wieliczki. Zespół zakonnych budynków ucierpiał podczas I wojny światowej (najpierw zajęty przez Rosjan, potem ostrzelany przez Austriaków). Stacjonowała w nich niemiecka żandarmeria, potem zaś sowieccy żołnierze. W 1954 roku komunistyczne władze wysiedliły franciszkanów. Zakonnicy wrócili do Wieliczki w roku 1956 – 29 listopada uroczyście powitali ich górnicy w galowych mundurach oraz salinarna orkiestra.

Wyciek w poprzeczni Mina (1992) dał się wielickim franciszkanom mocno we znaki. Kościół i klasztor przetrwały tę próbę. Zostały wyremontowane z pomocą Kopalni Soli „Wieliczka”, o czym przypomina pamiątkowa tablica umieszczona przy wejściu do kościoła. Wieliczanie, którzy w czerwcu 1995 roku zgromadzili się w klasztornym ogrodzie na koronacyjnej uroczystości, dziękowali Matce Bożej m.in. za ratunek dla miasta i zabytkowej kopalni.

Solne zicherki - od górników dla Matki Bożej Łaskawej - zobacz zdjęcia   7R Solna Wieliczka vs ENEA Energetyk Poznań  
Data: 29 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Ostatni domowy mecz fazy zasadniczej już w najbliższą sobotę, czyli w wyjątkowy, dzień – 29 lutego.
7R Solna Wieliczka vs ENEA Energetyk Poznań
Filmowe Walentynki  
Data: 14 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Czekoladki, maskotki, serduszka – to wszystko już było na ubiegłoroczne Walentynki, na poprzednie też… Czas świętować w filmowym stylu. 14 lutego Kopalnia Soli „Wieliczka” zaprasza na niezapomnianą „Podziemną galę muzyki filmowej”.
Filmowe Walentynki