. carrefour


Opublikowano: 2012-03-22

Stadnicka po raz trzeci


1 milion złotych otrzyma powiat wielicki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych z 2010 roku. Środki te zostaną wykorzystane na remont drogi powiatowej Stadniki-Gdów. 13 marca br. zostanie przekazana promesa, natomiast do końca maja będzie rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę tej inwestycji.

Remont obejmie 1600 metrowy odcinek drogi od granicy powiatu w kierunku Gdowa. W jego zakres wejdzie między innymi ścięcie poboczy i odsłonięcie starej krawędzi jezdni, oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wyrównanie jej do prawidłowego profilu, wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, a także uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego oraz oczyszczenie rowów odwadniających.

Będzie to już trzeci remont drogi Stadniki-Gdów w ostatnich dwóch latach. Poprzednie miały miejsce w 2011 roku. Prace prowadzono wówczas dwukrotnie. Podczas pierwszych wyremontowano ponad 600 metrów nawierzchni, za drugim razem był to prawie 700 metrowy odcinek drogi. W obu przypadkach pozyskano środki w wysokości 200 tysięcy złotych (łącznie 400 tys. zł) z MSWiA na usuwanie skutków powodzi.


Zdjęcie (fot. B. Pasek)
Droga Gdów-Stadniki w 2011 roku.
 IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych  
Data: 16 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Zbliża się IX edycja Festiwalu Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Festiwal ten odbędzie się już 16 czerwca na Zamku Żupnym w Wieliczce.
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych
9. Wielickie Dyktando  
Data: 15 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

15 czerwca 2019 roku o godz. 11:00, w sali kinowej Wielickiej Mediateki, rozpoczną się zmagania dziewiątej edycji lokalnego konkursu ortograficznego. W tym roku autorem tekstu będzie dr hab. Mirosława Mycawka.
9. Wielickie Dyktando