.
Opublikowano: 2014-03-25

Szkoła Podstawowa nr 4 - Pierwsza pomoc


Program, który od stycznia 2008 r. został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP, wdraża pedagogów jak uczyć najmłodszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

Pierwsza pomoc w SP 4 / fot. KPP w Wieliczce

Ponadto Fundacja zapewnia nauczycielom, wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć wśród uczniów ( fantomy, imitacje telefonów, podręcznik – „Mój podręcznik do pierwszej pomocy „ oraz film instruktażowy). W tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas pierwszych ( około 100 uczniów) w wybranym dniu przez cały dzień uczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


.......  Podczas realizacji realizatorzy programu przyjęli podejście zadaniowe, pozwalające na nabywanie wiedzy poprzez aktywność własną dziecka. Uczniowie najczęściej pracowali w grupach 4-5 osobowych na przemian wchodząc w role osoby poszkodowanej i udzielającej pomocy. Na zakończenie każdy uczestnik programu w części praktycznej przeprowadzał symulacje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej nieprzytomnej, która oddycha oraz osobie nieprzytomnej bez oddechu. Udział w zajęciach sprawił dzieciom dużo radości, chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia.
 

59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

 

Szkoła Podstawowa nr 4 - Pierwsza pomoc - zobacz zdjęcia

Kabaret Młodych Panów: To jest chore!  
Data: 26 października 2019
Lokalizacja: Wieliczka

"To jest chore" - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień.
Kabaret Młodych Panów: To jest chore!
Koncert na 10 głosów  
Data: 21 września 2019
Lokalizacja: Wieliczka

21 września o godz. 19.00 na Rynku Górnym w Wieliczce usłyszymy najsłynniejsze arie i duety z oper i operetek - kompozycje G. Verdiego, S. Moniuszki, G. Bizeta, G. Rossiniego, J. Straussa, E. Kalmana, F. Lehara oraz wielu innych słynnych twórców w wykonaniu wybitnych artystów scen operowych i operetkowych.
Koncert na 10 głosów