. carrefour


Opublikowano: 2019-04-09

Szukasz pomocy prawnej? Nie jesteś sam!Do końca 2018 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogły korzystać osoby, które spełniały określone warunki. Sytuacja uległa jednak zmianie i to na lepsze! Od 1 stycznia br. znowelizowane przepisy umożliwiają korzystanie z tej formy pomocy każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. Dodatkowo ustawa wprowadziła nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Tego typu wsparcie jest także dostępne w Powiecie Wielickim. Jak to wygląda w praktyce?


Nowe przepisy – zwiększenie dostępu do pomocy prawnej

Nowe przepisy znacznie ułatwiają dostęp do bezpłatnych porad. System jest teraz bardziej elastyczny i obejmuje także te osoby, które w ramach wcześniej obowiązujących przepisów, nie spełniały wymogów określonych przez ustawę. Obecnie, osobą uprawnioną do skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest każdy, kto złoży stosowne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnej. Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie, o czym warto pamiętać, nie ma obowiązku udokumentowania dochodu – samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wystarczającym warunkiem do uzyskania porady.

Jak uzyskać wsparcie?

Bardzo prosto. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę (rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 12 399 98 36 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.00lubelektroniczna poprzez stronę: https://powiatwielicki.npp-24.pl). Następnie należy przyjść w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem lub doradcą obywatelskim do wybranego punktu w danej miejscowości. Każda wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania wspomnianego oświadczenia – jego wzór jest dostępny w punkcie. Dokładny harmonogram pracy punktów na końcu artykułu.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Dobra informacja jest taka, że zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można uzyskać wsparcie, które obejmuje różnorodne dziedziny, w tym m.in. kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W razie potrzeby, podczas porady obywatelskiej, może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik lub doradca obywatelski poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Wielickim:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

1. Urząd Gminy Kłaj (Kłaj 655, 32-015 Kłaj) poniedziałek w godz.: 16.30-20.30, wtorek-piątek w godz.:15.00-19.00;

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

2. Urząd Gminy Gdów (Rynek 40, 32-420 Gdów) poniedziałek w godz.: 12.30-16.30, wtorek i środa w godz.:7.30-11.30, czwartek w godz.: 11.30-15.30 i piątek w godz.: 9.00-13.00;
3. Starostwo Powiatowe w Wieliczce (Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka) poniedziałek w godz.: 12.30-16.30, wtorek i piątek w godz.: 12.00-16.00, środa i czwartek w godz.: 7.00-11.00;

III. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Fundację Cognosco:

4. Urząd Gminy Biskupice (Tomaszkowice 455, pokój nr 05, 32-020 Wieliczka) poniedziałek w godz.: 8.00-12.00, wtorek-piątek w godz.: 7.30-11.30;
5. Starostwo Powiatowe w Wieliczce (Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka) poniedziałek, wtorek i piątek w godz.: 7.00-11.00, środa-czwartek w godz.: 12.00-16.00.

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Wielickiego jest również dostępny na stronie Starostwa Powiatowego: http://www.powiatwielicki.pl/

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 12 399 98 36 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.00.

Można również umówić się na wizytę poprzez stronę: https://powiatwielicki.npp-24.pl


Zadanie publiczne finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Wielicki

artykuł sponsorowany
   

Bezpieczne Wakacje 2019  
Data: 23 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka / Grabówki

Park Linowy Xtreme Park oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zapraszają na wyjątkowe wydarzenie plenerowe BEZPIECZNE WAKACJE.
Bezpieczne Wakacje 2019
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych  
Data: 16 czerwca 2019 r.
Lokalizacja: Wieliczka

Zbliża się IX edycja Festiwalu Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Festiwal ten odbędzie się już 16 czerwca na Zamku Żupnym w Wieliczce.
IX Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych