.


leroymerlin

Opublikowano: 2015-02-17

Uczniowie z europassami


W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce podsumowano projekty realizowane w 2014 roku w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”.

fot. Bogdan Pasek / Europassy Mobilność wręczyli uczniom dyrektor PCKZiU w Wieliczce Maciej Filiciak i członek Zarządu Powiatu Wielickiego Roman Wcisło 

W kwietniu oraz we wrześniu ubiegłego roku dwie 16-osobowe grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej zdobyły pierwsze zagraniczne doświadczenie zawodowe w czasie 4. Tygodniowych praktyk w Turyngii w Niemczech. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników w turystyce regionalnej”.

Z kolei uczestnikami drugiego projektu „Absolwenci technikum hotelarskiego w poszukiwaniu inspiracji do rozwoju swojego potencjału zawodowego” było sześć absolwentek technikum hotelarskiego, które odbyły 10.tygodniowe staże w hotelach w Niemczech.

Wręczenie dokumentów potwierdzających odbyte staże poprzedziły prezentacje multimedialne podsumowujące praktyki oraz potwierdzające osiągnięcie założonych celów. Europassy Mobilność zawierające konkretny opis czynności wykonywanych podczas praktyk i staży zagranicznych wraz z certyfikatem zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego wręczyli uczniom dyrektor PCKZiU w Wieliczce Maciej Filiciak i członek Zarządu Powiatu Wielickiego Roman Wcisło.

- Szkoła może poszczycić się otwartymi, pewnymi siebie, doświadczonymi uczniami i absolwentami, a pracodawcy będą mogli w przyszłości korzystać z ich umiejętności i bogatego bagażu doświadczeń – podkreślił Maciej Filiciak.

Podsumowanie projektów odbyło się podczas uroczystej akademii zorganizowanej z okazji święta patrona szkoły Edwarda Dembowskiego.

7R Solna Wieliczka vs ENEA Energetyk Poznań  
Data: 29 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Ostatni domowy mecz fazy zasadniczej już w najbliższą sobotę, czyli w wyjątkowy, dzień – 29 lutego.
7R Solna Wieliczka vs ENEA Energetyk Poznań
Filmowe Walentynki  
Data: 14 lutego 2020
Lokalizacja: Wieliczka

Czekoladki, maskotki, serduszka – to wszystko już było na ubiegłoroczne Walentynki, na poprzednie też… Czas świętować w filmowym stylu. 14 lutego Kopalnia Soli „Wieliczka” zaprasza na niezapomnianą „Podziemną galę muzyki filmowej”.
Filmowe Walentynki