.
Opublikowano: 2015-09-25

Wielicki Budżet Obywatelski 2016 - zadania zgłoszone i zweryfikowane, czas na głosowanie


Od 1 października do 30 października 2015 r. zapraszamy do głosowania na listę zadań wskazanych we wnioskach do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego, które zostały zweryfikowanych pozytywnie i otrzymały największą liczbę podpisów osób popierających. 

 
W terminie od 22 czerwca do 15 września 2015 r. mieszkańcy Gminy Wieliczka zgłaszali propozycje zadań/wniosków do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego. Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków pod względem formalno-prawnym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz po przeliczeniu ilości podpisów poparcia złożonych przez mieszkańców gminy wyłoniono listę 14 zadań wskazanych we wnioskach, które zgodnie z regulaminem zostały zweryfikowane pozytywnie i zawierają największą liczbę osób popierających.

Poniżej publikujemy listę 18 zadań zgłoszonych do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego oraz listę 14 zadań wskazanych we wnioskach, które zgodnie z regulaminem zostały zweryfikowane pozytywnie.

W terminie od 1-30 października 2015 r. zapraszamy do głosowania na listę 20 zadań wskazanych we wnioskach i zweryfikowanych pozytywnie.
Więcej informacji na stronie: http://wbo.wieliczka.eu


Lista zadań zweryfikowanych pozytywnie   Lista zgłoszonych zadań