.
Opublikowano: 2014-05-12

Wieliczka w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej


Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, które prowadzi Punkt Informacji Turystycznej przystąpiło właśnie do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

fot. CKiT

Założeniem MSiT jest stworzenie sieci współpracujących ze sobą centrów i punktów informacji turystycznej na terenie Województwa Małopolskiego, działających według ujednoliconych standardów i bazujących na najlepszej jakości materiałach promocyjno-informacyjnych. Do tej pory w ramach systemu zintegrowano działalność kilkudziesięciu IT na terenie całego województwa, a od kwietnia w tym gronie znalazł się również wielicki PIT.


.......  Turysta korzystający z usług naszego Punktu będzie mógł zatem uzyskać informacje nie tylko na temat najbliższej okolicy, ale również całego regionu. Oprócz informacji dotyczących atrakcji turystycznych i wydarzeń kulturalnych w ramach MSiT udostępnione zostały przez nas również dane na temat aktualnej bazy hotelowej i gastronomicznej miasta i gminy Wieliczka, co umożliwi miejscowym przedsiębiorcom dotarcie do szerszego grona klientów.  

Jubileusz 60-lecia filii bibliotecznej w Śledziejowicach

 

Wielicki Punkt Informacji Turystycznej podlega corocznemu procesowi certyfikacji, który obejmuje między innymi jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, dostępność dla turystów, a także lokalizację, wygląd i funkcjonalność placówki. Tym samym stanowi to gwarancję dostępu do informacji turystycznej na najwyższym poziomie. Więcej informacji na stronie: www.visitmalopolska.pl

CKiT