.

mcdonald

Opublikowano: 2019-06-27

Zwycięzca wielickiego Memoriału Kuliga i Bublewicza zatrzymany przez CBŚP za udział w zorganizowanej grupie przestępczejRajdowy mistrz Polski z 2017 roku oraz zwycięzca wielickiego Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w 2018 roku – Filip N. został zatrzymany przez policję.


Grupa przestępcza w której działał Filip N. zajmowała się wyłudzeniami VATu z handlu m.in. częściami samochodowymi i samochodami. W wyniku działalności gangu Skarb Państwa stracił około 65 milionów złotych.

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

Na polecenie prokuratora Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Filipa N.

Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. współkierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Uszczuplenia podatku VAT w wysokości 65 milionów złotych

W toku postępowania prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2012 – 2017. Doprowadziła ona do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarb Państwa poprzez wyłudzenia podatkowe związane z fikcyjnym obrotem artykułami elektronicznymi, pojazdami mechanicznymi oraz częściami do nich, a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów słowno-muzycznych.

Podmioty zarządzane przez grupę wprowadzały w błąd urzędy skarbowe, co do faktycznego wewnątrzunijnego obrotu towarami, w tym co do zwrotu podatku VAT, a także co do wysokości należnego podatku. Na skutek działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 65 mln złotych.

Prokurator zabezpieczył dowody

W toku dotychczasowych czynności procesowych dokonano zabezpieczenia dokumentacji księgowej związanej z prowadzoną działalnością dotyczącą obrotu pojazdami, elektroniką i utworami słowno-muzycznymi. Zabezpieczono także od Filipa N. szereg przedmiotów, których zawartość będzie poddawana analizie w toku dalszych czynności.

Zatrzymany usłyszał zarzuty

W toku postępowania prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przedstawił zatrzymanemu zarzuty współkierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego, prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk, wręczania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną kwalifikowane z art. 229 par. 1 kk w zw. z art. 12 kk oraz przestępstw skarbowych. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Filip N. osiągał korzyści majątkowe z popełnianych przestępstw skarbowych oraz gospodarczych.

Podejrzanemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowe aresztowanie

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
   

I Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce  
Data: 17 listopada 2019
Lokalizacja: Wieliczka

W niedzielę 17 listopada odbędzie się w Wieliczce, a konkretnie w parku linowym Xtreme Park Wieliczka-Grabówki - I Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.
I Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce
Andrzejkowe czary-mary dla dzieci  
Data: 16 listopada 2019
Lokalizacja: Wieliczka

Jak smakuje herbatka Czarownicy? Czy można wykąpać się w oparach suchego lodu? Kto odważy się wypić dymiący soczek?
Andrzejkowe czary-mary dla dzieci