.
Opublikowano: 2024-03-31

15 mln na komunikację autobusową. Zielone Autobusy to przyszłość komunikacyjna dla Wieliczki i całej gminy.Wojewoda Małopolski Jan Krzysztof Klęczar podpisał z Arturem Koziołem - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz z Piotrem Krupą Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji i Krzysztofem Pakułą Skarbnikiem podpisali umowę na zadania wieloletnie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej.


W wydarzeniu, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wzięli udział starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie miejscowości, które biorą udział w realizacji zadania.

Na mocy podpisanej umowy wielicka gmina otrzyma dopłatę na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji lokalnej na okres 2024 – 2028 roku. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych części kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem linii komunikacyjnej.

W wyniku umowy wielicka gmina otrzyma dopłatę w wysokości: 15 329 061, 81 zł.

Wielicka gmina jest jedną z niewielu gmin w całej Polsce, która rozwinęła własną komunikację gminną obejmującą miasto i 29 otaczających je sołectw. Komunikacja gminna jest jednym z najważniejszych narzędzi niwelujących różnice pomiędzy miastem i wsią i zapobiegających wykluczeniu transportowemu osób mieszkających w odleglejszych rejonach gminy.

Małopolski Urząd Wojewódzki35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022