carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2015-02-14

3371 zatrudnionych bezrobotnych - PUP w Wieliczce podsumował rok 2014


2100 pozyskanych ofert pracy, 3371 zatrudnionych bezrobotnych, 22 giełdy pracy z udziałem 482 poszukujących zatrudnienia osób – to tylko część danych obrazujących działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce w 2014 roku.

fot. WieliczkaCity.pl

Na aktywizację osób zarejestrowanych w wielickim PUP wydano w minionym roku łącznie 7.758.400 złotych. Środki te pochodziły z Funduszu Pracy - 2.000.400 zł, Europejskiego Funduszu Społecznego - 4.413.500 zł, rezerwy Ministra Pracy - 1.315.000 zł, Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 29.500 zł. Pieniądze z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano na aktywizację 853 bezrobotnych i umożliwienie 172 osobom zarejestrowanym w PUP otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Działania te spotkały się z uznaniem marszałka województwa małopolskiego, który uhonorował starostę wielickiego Jacka Juszkiewicza za zaangażowanie w realizację projektów wspierających mieszkańców powiatu wielickiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy został wyróżniony za współpracę w zakresie wsparcia Małopolan na rynku pracy.

Środki będące w dyspozycji powiatu wielickiego na początku 2015 roku wynoszą 5.744.500 zł i zgodnie z uchwałą Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wieliczce z 29 grudnia 2014 r. dokonano ich podziału na poszczególne formy wsparcia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce.

Środki przeznaczono na:

- staże - 647.400 zł,
- szkolenia - 104.000 zł
- prace interwencyjne - 726.700 zł,
- roboty publiczne - 495.000 zł,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 600.000 zł,
- doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 600.000 zł,
- bon stażowy - 42.000 zł.
- bon szkoleniowy - 25.000 zł,
- dofinansowanie dla pracowników 50+ - 85.000 zł,
- prace społecznie użyteczne - 70.000 zł.

W ramach programów POWER i Regionalnego Programu Operacyjnego przewidziano kwotę 2.349.400 zł z przeznaczeniem na: staże - 349.000 zł oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 2.000.000 zł.

Wraz z początkiem tego roku rozpoczęła się realizacja nowych form wsparcia. Należą do nich: bony stażowe dla osób do 30 roku życia, bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, a także dofinansowania dla osób powyżej 50 roku życia.

Specjalną ofertę Powiatowy Urząd Pracy kieruje do pracodawców i ich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki z KFS dają możliwość kształcenia pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

Szczegółowe informacje na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, można znaleźć na stronie http://www.pupwieliczka.pl/ bądź bezpośrednio w siedzibie urzędu.

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022