carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2010-05-08

Awanse i wyróżnienia z okazji „Dnia Strażaka 2010”


Wczorajszego dnia przed budynkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce odbyły się tegoroczne obchody „Dnia Strażaka 2010”. Podczas tych obchodów wielu funkcjonariuszy KP PSP w Wieliczce zostało awansowanych oraz odznaczonych...


 

Z okazji „Dnia Strażaka 2010”, za wzorową realizację zadań służbowych oraz w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej powiatu wielickiego – niżej wymienieni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, zostali odznaczeni i awansowani do wyższych stopni oficerskich, podoficerskich oraz szeregowych i tak:


Awanse w stopniach oficerskich:
Rozkazami Personalnymi Nr 96, 97 i 99/kadr/10 z dnia 28 i 29 kwietnia 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

MŁODSZEGO BRYGADIERA
1) st. kpt. PIECZKO Mateusz
KAPITANA
1) mł. kpt. DĘBOSZ Adam
MŁODSZEGO KAPITANA
1) asp. BARNAT Dariusz

Awanse w stopniach podoficerskich:
Rozkazem Personalnym Nr 2/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadał stopień:

OGNIOMISTRZA
1) mł. ogn. DZIEWIŃSKI Grzegorz
2) mł. ogn. GRABACKi Jerzy
3) mł. ogn. PIETRUSZKA Robert

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1) st. sekc. GRABOWSKA Dorota

STARSZEGO SEKCYJNEGO
1) sekc. PIETRAS Jacek

Awanse w stopniach szeregowych:
Rozkazem Personalnym Nr 1/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce nadał stopień:

STARSZEGO STRAŻAKA
1) str. DĄBROŚ Paweł

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. odznaczył:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ
1) sekc. FIUSTA Mirosława
2) st. str. PTAKA Michała

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami Nr 1/OP/2009 i 4/OP/2010 z dnia17 kwietnia 2009 r. i 27 kwietnia 2010 roku nadał:

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1) ogn. GRABACKIEMU Jerzemu

Na wniosek Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP uchwałą Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. wyróżniło:

ZŁOTYM MADALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka
- Kierownika zespołu zarządzania kryzysowego UM IG w Wieliczce Pana Romualda Hrabiego
- mł. bryg. Ambrożkiewicza Jacka

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1) kpt. DĘBOSZA Adama
2) sekc. GODZIKA Marcina
3) st. sekc. KMIECIKA Roberta
4) kpt. MRSZAŁKA Bogusława
5) mł. kpt. PRZĘCZKA Przemysława
6) mł. kpt. SZARKA Marcina
7) mł. kpt. ULMANA RobertaW uroczystości wzięli udział:


- Małopolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Andrzej Mróz
- Komendant Szkoły Aspirantów bryg. Bogusław Kogut
- Wicemarszałek Woj. Małopolskiego p. Wojciech Kozak
- Wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu Związku OSP RP w Krakowie – Władysław Kucharski
- Starosta Powiatu Wielickiego
- Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce
- Burmistrzowie i Wójtowie

Nastąpiło również przekazanie sprzętu przez Starostę – Zestawu Ratownictwa Hydraulicznego oraz działka wodno-pianowego jak i przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – Skokochronu.
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka