carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-01-14

Biblioteka dla seniora w 2013 roku


Klub Aktywnego Seniora a w ramach niego spotkania Poniedziałkowego Klubu Seniora, warsztaty komputerowe i rękodzielnicze, kursy języka angielskiego, spotkania integracyjne wycieczki oraz inne projekty - to działania na rzecz seniorów, które realizowane były przez wielicką bibliotekę w 2013 r.

Seniorzy 2013 / fot. PiMBP w Wieliczce

Klub Aktywnego Seniora (KAS) zrzesza ponad 150 członków. Do Klubu może należeć każdy, kto ukończył 50 rok życia i chce spędzać czas aktywnie i twórczo, dla swojego dobra i dobra lokalnej społeczności. W ramach KAS w 2013 r. prowadzone były zajęcia w kilku blokach tematycznych. Były to:

- warsztaty komputerowe;
- spotkania Poniedziałkowego Klubu Seniora;
- warsztaty rękodzielnicze;
- kurs języka angielskiego;
- warsztaty fotograficzne;
- spotkania integracyjne i wycieczki.

Spotkania klubu mają na celu zapełnienie wolnego czasu, ale też integrację i edukację ludzi dorosłych. Każdy z seniorów wybiera zajęcia, w których chce brać udział. Zajęcia prowadzone są przez bibliotekarzy lub zaprzyjaźnione z biblioteką instytucje.


.......  W 2013 r. biblioteka przeprowadziła w ramach Klubu Aktywnego Seniora 6 bloków tematycznych. W ramach spotkań Poniedziałkowego Klubu Seniora zorganizowano 4 wycieczki edukacyjne, 44 wykłady, spotkanie integracyjne przy ognisku, 2 spotkania z seniorami z Kamionki Wielkiej, w których łącznie wzięło udział 1672 seniorów z terenu powiatu wielickiego i okolic Krakowa. Z podstaw obsługi komputera zostało przeszkolonych 16 seniorów, w kursie języka angielskiego brało udział 16 kursantów, a z warsztatów fotograficznych skorzystało 12 osób.  

Pierwsze spotkanie klubu MAM

 

Zorganizowano również 7 warsztatów rękodzielniczych, w których wzięło udział 122 osoby. Biblioteka za projekt „Klub Aktywnego Seniora” otrzymała I nagrodę w 3. Małopolskim Konkursie Gminnych Koalicji PRB organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Wielicka biblioteka oprócz działań realizowanych w ramach Klubu Aktywnego Seniora ofertę dla seniorów wzbogaciła o inne atrakcyjne i innowacyjne działania. W ramach projektu „Różne strony kina” realizowanym z grantu „Aktywna biblioteka” Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowano 5 seansów filmowych, podczas których 93 seniorów, i nie tylko, mogło obejrzeć ciekawe i wyjątkowe filmy. W okresie wakacji, raz w tygodniu ramach akcji „W 80 dni dookoła świata” można było obejrzeć film z kraju, którego literatura była polecana jako lektura wakacyjna. Odbyło się 9 seansów filmowych, w których wzięło udział 75 osób. Zakładać konta bankowe, dokonywać przelewów i płacić rachunki przez Internet, bezpiecznie korzystać z kart i bankomatów, o tym i nie tylko, wieliccy seniorzy mogli dowiedzieć się podczas szkolenia „O finansach… w bibliotece” realizowanego przez FRSI. Ze szkoleń skorzystało 20 seniorów, a za najlepszą relację z przeprowadzonego kursu nasza biblioteka otrzymała od Fundacji wyróżnienie. Również w bibliotece seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy i konsultacji, w ramach akcji „Internetowe SOS dla seniorów”. W określonych dniach i godzinach wolontariusze z Młodzieżowej Rady Powiatu prowadzili dyżury służąc pomocą z zakresu obsługi komputera i Internetu. Z tego pilotażowego projektu skorzystało 38 osób.

Na zakończenie, a może to co najważniejsze…. poniedziałkowe spotkania stały się tradycją, okazją do poszerzenia horyzontów, wzmocnienia ciała i ducha, ale i otwarcia się na innych, zdobycia nowych przyjaciół i poczucia przynależności do grupy o podobnych doświadczeniach życiowych. Dzięki warsztatom komputerowym, fotograficznym i kursom językowym biblioteka nie tylko edukuje, ale również przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Aktywnie wspiera też seniorów w ich twórczych działaniach, rozwija ich aktywność kulturalną i edukacyjną. Dzięki tym działaniom pełnimy rolę nie tylko „dostarczyciela” książek i promotora czytelnictwa, ale jesteśmy centrum życia kulturalnego, miejscem spotkań i wymiany poglądów, integrującym różne grupy społeczne. Działania na rzecz seniorów są trudne, ale dają wiele satysfakcji zawodowych i osobistych. Ich pozytywna opinia o naszych działaniach uskrzydla nas, dodaje chęci do działania. Tak więc przed nami jeszcze wiele wyzwań i zadań, ale dzięki ciężkiej, ale i satysfakcjonującej pracy całego zespołu, stworzymy jeszcze wiele ciekawych propozycji nie tylko dla grupy 50+.

[Biblioteka w Wieliczce-MŚ]