carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2015-04-24

Debata społeczna „Bezpieczeństwo osób starszych”


„Bezpieczeństwo osób starszych” pod takim hasłem 13 kwietnia 2015 roku odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez wielicką Policję. Tym razem do rozmowy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie osób starszych zaproszeni zostali mieszkańcy gminy Biskupice.

fot. KPP w Wieliczce

W Świetlicy Wsparcia Dziennego w miejscowości Zabłocie odbyła się debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa osób starszych. W debacie udział wzięli licznie przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce: Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wieliczce podinsp. Robert Michalik, Naczelnik Wydziału Kryminalnego podkom. Mirosław Suski oraz Kierownik Ogniwa ds. Kontroli Ruchu Drogowego i Obsługi Zdarzeń Drogowych asp.szt. Adam Gradek.W imieniu przedstawicieli rady Gminy Biskupice uczestników debaty powitał radny Damian Pilch. Głównymi tematami debaty były kwestie bezpieczeństwa w powiecie wielickim. Problematyka sposobów i metod działania zorganizowanych grup przestępczych w wyłudzaniu pieniędzy metodą „na wnuczka”, zapewnienie bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach powiatu wielickiego. Szeroka problematyka związana z narastającym ruchem drogowym w przestrzeni miejskiej dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób w niej przebywającej. Podczas debaty zaprezentowano pokaz multimedialny zwrócony do osób starszych. Zagadnienia w nim zawarte dotyczyły przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych m.in. oszustw metodą "na wnuczka", zagrożeń związanych z kradzieżami mienia, a także niebezpieczeństw towarzyszących nieuczciwym praktykom konsumenckim.Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na zakończenie spotkania wszyscy seniorzy otrzymali od przedstawicieli wielickiej policji odblaskowe opaski.


Debata społeczna „Bezpieczeństwo osób starszych” - zobacz zdjęcia