carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-01-10

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla nowej wielickiej szkoły


Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. otrzymał 852.510 złotych dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego w nowej siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Sala sportowa w kampusie / fot. Bogdan Pasek

Dofinansowanie to wynik złożonego z początkiem 2013 roku wniosku o dotacje i późniejszych działań zwieńczonych podpisaniem umowy. Łącznie projekt wart jest 2 583 369,00 złotych i obejmuje wszystkie koszty związane z budową i montażem stałego wyposażenia sportowego hali sportowej oraz terenowych boisk sportowych w Kampusie Wielickim.


.......  Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało jedną trzecią kosztów budowy hali sportowej i terenowych boisk sportowych. Jako że większość prac została już wykonana, warto podkreślić, że zdecydowana część środków (752.510 złotych) została już rozliczona w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Pozostałe 100.000 złotych zostanie przekazane Powiatowemu Parkowi Rozwoju po oddaniu obiektu do użytku w styczniu 2014 roku.  

Zwiększenie pieniędzy na Kopalnię Soli "Wieliczka" przez Senat RP

 

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki to nie jedyne środki zewnętrzne powiatowej spółki, które wspierają tę inwestycję. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pozyskano 362.306,55 złotych na montaż pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Natomiast 1.004.098,20 złotych dotacji także ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 otrzymał Powiat Wielicki na wyposażenie nowej siedziby Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce.