carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2013-07-15

Finał projektu GrandmaPC


W czerwcu 2013 zakończył się koordynowany od dwóch lat przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce projekt GrandmaPC realizowany w ramach programu Grundtvig "Uczenie się przez całe życie". 

 W dniach 27-30 czerwca Biblioteka gościła delegacje partnerów biorących udział w projekcie z Hiszpanii, Francji, Walii, Turcji, Rumunii i Włoch, które przyjechały do Wieliczki na szóste – ostatnie spotkanie w ramach projektu GrandmaPC.

Przez ostatnie 2 lata Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce koordynowała projekt GrandmaPC realizowany w ramach programu Grundtvig "Uczenie się przez całe życie". Współpraca między krajami partnerskimi polegała m.in. na wypracowaniu metod oraz rozpowszechnianiu idei uczenia się między pokoleniami.

Spotkanie w Polsce, w Wieliczce było szóstym i zarazem ostatnim spotkaniem w ramach GrandmaPC.Oprócz spotkań związanych z zakończeniem projektu, nasi goście zaprezentowali efekty swojej pracy podczas uroczystej konferencji w CER Solne Miasto, podczas której przywitała gości Pani Burmistrz Urszula Rusecka, a także mieli okazję zwiedzić Kopalnię Soli oraz Zamek Żupny. W piątkowy wieczór odbył się również "Learn with Grandma Day" – spotkanie partnerów z wolontariuszami biorącymi udział w projekcie ze strony polskiej (seniorami i młodzieżą). Wieczór ten był okazją do zapoznania naszych gości z tradycyjną polską kuchnią oraz elementami naszej kultury. Swoimi występami spotkanie uświetnili Bartłomiej Ślimak oraz Mateusz Ślimak – uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce, a także Zespół Pieśni i TańcaMietniowiacy.
„GrandmaPC” był pierwszym projektem realizowanym przez wielicką bibliotekę w ramach Grundtviga, był również cenną okazją do poznania metod pracy, potrzeb edukacyjnych i sytuacji seniorów i młodych ludzi w krajach naszych partnerów. W ramach projektu „GrandmaPC” w Wielickiej bibliotece odbywały się m.in.: warsztaty komputerowe dla seniorów, internetowe S.O.S., warsztaty rękodzieła, warsztaty fotograficzne oraz spotkania dzieci z przedstawicielami „zapomnianych zawodów”.

- Raz starsi uczyli młodszych, raz młodsi starszych. W ramach projektu dzieciaki poznawały min. tajniki pracy rzeźbiarza, pszczelarza, rolnika. Zwiedziły izbę regionalną poznając, już zabytkowe, przedmioty użytku domowego oraz gospodarstwo agroturystyczne, w którym mogły upiec chleb, zrobić masło i ser oraz przejechać się wozem drabiniastym. Dzięki warsztatom z Zespołem Pieśni i Tańca Mietniowiacy poznały również polskie tańce regionalne oraz dowiedziały się z czego składa się tradycyjny strój krakowski. W ramach projektu odbyło się też wspólne gotowanie z seniorkami z Koła Gospodyń z Sygneczowa – wolontariuszek w projekcie. To również z nimi dzieci uczyły się pleść tradycyjny dla naszych okolic wieniec dożynkowy. Druga część naszych działań w projekcie zakładała uczenie się starszych od młodych. Odbyły się warsztaty komputerowe, zajęcia z poczty elektronicznej, Internetu, warsztaty fotograficzne oraz Internetowe SOS, które prowadziły nasze młode wolontariuszki Karolina i Patrycja oraz dziewczyny z Młodzieżowej Rady Powiatu. Dwa pokolenia, wspierając się nawzajem, uczyły się również wspólnie: o filmie na seansie filmowym dla dziadków i wnuków, o udzielaniu pierwszej pomocy na zajęciach z członkami Maltańskiej Służby Medycznej oraz o nowych technikach rękodzielniczych na specjalnych warsztatach.


Projekt Grandma PCmiał na celu wraz z partnerami z: Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Francji i Turcji budowanie międzypokoleniowych relacji dla rozwoju ludzi i społeczności. Poprzez projekt chcieliśmy również promować ideę międzypokoleniowego uczenia się oraz propagować naukowy wolontariat między seniorami a młodzieżą w celu podniesienia poziomu ich wiedzy i kompetencji.

Dzięki uczestnictwu w projekcie wszyscy partnerzy, pracując razem, mieli możliwość poznania i zrozumienia różnic w podejściu do problemu cyfrowego wykluczenia ludzi starszych, związanego z przemianami społecznymi w poszczególnych krajach. Uczyli się też od siebie sposobu nauczania poszczególnych grup i przekazywania im wiedzy w sposób, który obniża stres związany z nauką, przyczyniając się do zwiększenia motywacji ludzi do poznawania nowych rzeczy. W czasie trwania projektu seniorzy i młodzież mieli możliwość nie tylko nauki, ale także wzmocnienia poczucia własnej wartości i zmniejszenia lęku przed nowym.

Poprzez naukę, zabawę i wspólne działania projekt promował również ideę szacunku i zrozumienia między pokoleniami. W ramach projektu w prawie każdym kraju partnerskim organizowane były również regionalne spotkania „Learn with Grandma Day” w których uczestniczyli zarówno bibliotekarze koordynujący projekt, jak i wolontariusze. Relacje z tych spotkań można obejrzeć na Youtube, a o działaniach wszystkich partnerów dowiedzieć się ze specjalnie założonego dla projektu Facebooka oraz strony www.

Projekt był szansą rozwoju dla biblioteki. Dodał naszemu zespołowi skrzydeł i uświadomił, że poradzimy sobie z projektem i to międzynarodowym. Dzięki udziałowi w projekcie mamy nowych znajomych z krajów Europy z którymi planujemy już kolejne.
Grandma PC było szansą dla naszych użytkowników, bo dało im nową ofertę zajęć, ale też przygodą dla samych bibliotekarzy, którzy mogli zwiedzać inne kraje, poznawać ich kulturę oraz sposoby pracy w innych instytucjach i „na żywo” zobaczyć ich działania.

Projekt koordynowały: Agata Czarnota-Bajorek dyrektor PiMBP w Wieliczce, Anna Lorańc z działu literatury pięknej oraz Katarzyna Piątek z działu dla dzieci i młodzieży. Wiele pracy w realizację projektu włożył również cały zespół biblioteki oraz niezastąpieni wolontariusze.

Agata Czarnota-BajorekMorsztyn Barok Festiwal w Raciborsku  
Data: 18.09.2021
Lokalizacja: Raciborsko

W sobotę 18 września w Raciborsku odbędzie się Morsztyn Barok Festiwal poświęcony polskiej kulturze baroku: muzyce, literaturze, obyczajom oraz kuchni. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 18:00 do kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Raciborsku.
Morsztyn Barok Festiwal w Raciborsku
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza  
Data: 12.09.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wraz z Mediateką - Biblioteką Miejską w Wieliczce zapraszają na drugą edycję Dnia z Historią Średniowiecza pn. „Wehikuł Czasu”, który odbędzie się w niedzielę września przed Wielicką Mediateką.
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza