carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-02-17

Fundusze Europejskie w koźmickiej bibliotece


Dzięki Funduszom Europejskim czytelnia komputerowa w koźmickiej bibliotece zyskała nową jakość. Wszystko to za sprawą dwóch stanowisk komputerowych, które nie tylko poprawiły warunki korzystania z usług bibliotecznych, ale stworzyły również starszym osobom możliwość zapoznania się z nowymi technologiami, a dzieciom i młodzieży otwarły okno na świat.

Biblioteka w Koźmicach Wielkich / fot. PiMBP w Wieliczce

Komputery w koźmickiej bibliotece służą wszystkim mieszkańcom okolicznych wsi. Dzięki nim biblioteka stała się bardziej nowoczesna i otwarta na wzrastające potrzeby mieszkańców. Czytelnik może w niej nie tylko pożyczyć książkę, ale również skorzystać z internetu, zeskanować, czy wydrukować interesujące go treści. Dzięki komputerom dzieci mogą nie tylko miło spędzić wolny czas, ale również pogłębić wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania. Stworzenie dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przyczyniło się do zwiększenia dostępu do wiedzy i nowoczesnych technologii.


.......  Dzięki komputerom koźmicka biblioteka mogła również poszerzyć swoją ofertę o inne zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Prowadzi zatem zajęcia z zakresu bezpiecznego internetu, szkolenia/warsztaty dla seniorów, edukuje dorosłych i dzieci poprzez Internet oferując naukę języka angielskiego on-line, uczy seniorów otwartości na nowoczesne media, co pozwala na rozwój ich kreatywności oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych.  

Wielicka Karta Seniora 60+

 

Bibliotekarka pomaga korzystać użytkownikom z nowych technologii. W bibliotece można porozmawiać przez komunikatory, wydrukować potrzebne dokumenty, zeskanować zdjęcia, czy inne materiały. Tym samym biblioteka staje się centrum wiedzy, edukacji i kultury łącząc tradycję z nowoczesnością.  Realizowany projekt dodatkowo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu seniorów oraz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na przyznanie pomocy dla projektu pt. ”Czytelnia komputerowa w filii bibliotecznej w Koźmicach Wielkich oknem na świat” tj. operacji z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ 4 -Leader realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”. Całkowita kwota operacji wyniosła 5584, 00 zł, z czego 3177, 88 zł zostały przyznane, jako dofinansowanie Samorządu Województwa Małopolskiego.

[Biblioteka w Wieliczce}


 

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022