.


Opublikowano: 2017-01-04

Kolejny wielicki przedsiębiorca dostał list o uregulowanie opłaty. Nie daj się nabrać!Listy, które informują nas o konieczności dokonania wpłaty określonej kwoty, aby firma została wpisana do jakiejś ewidencji, nie przestają przychodzić, również do wielickich przedsiębiorców, więc i my nie przestajemy informować o tym mieszkańców naszego regionu.


Pod koniec ubiegłego roku zgłosił się do nas przedsiębiorca z Grabówek, który dostał list z ustalonym już terminem do kiedy powinien dokonać wpłaty, jeśli chce, aby jego firma widniała w… no właśnie, każdy tego typu list namawia do zapisania się do różnie nazywanych ewidencji, które najczęściej w ogóle nie istnieją. Wymyślono już np. CEDG, CRDGiF czy OEWFiP. Pod koniec ubiegłego roku również wielicki urząd skarbowy przestrzegał przed tego typu listami gdyż wielu lokalnych przedsiębiorców zgłaszało tą sprawę organom administracji publicznej.

W ostatnich dniach, kolejny przedsiębiorca, pan Krzysztof z Wieliczki poinformował nas o tym iż otrzymał tego typu korespondencje. Tym razem wpłata powinna wynosić prawie 300 zł, aby jego firma znalazła się w CEDGiF. Co ciekawe, aby było mu wygodniej dokonać wpłaty razem z pismem otrzymał już wypełniony druk. Przeważnie w tego typu piśmie zawarte jest słowo o fakultatywności wpłaty, czyli że jest ona dobrowolna, a jeżeli nie dokonamy jej w wyznaczonym przez owe „urzędowe pismo” terminie to stanie się… nic. No właśnie, zupełnie nic. Tego typu listy zgłaszamy na policję, do UOKiKu lub po prostu ignorujemy i wyrzucamy. Przede wszystkim chodzi o to, aby taką korespondencję czytać na spokojnie, ze zrozumieniem, a wtedy nie damy się nabrać i nie stracimy kilkuset złotych.

Przypominamy, jedyną oficjalną, wolną od opłat, ewidencją przeznaczoną do rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest CEIDG - prowadzona przez właściwego ministra - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Inne podobne nazwy, skróty mają nas po prostu zmylić. Nawet na stronie internetowej CEIDG, jest wyraźne ostrzeżenie przed tego typu listami.

Każda osoba pragnąca podjąć działalność gospodarczą powinna zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- "CEIDG", którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Zadaniem rejestru jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, a także umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDGza pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.   

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022