.


Opublikowano: 2023-09-29

Konferencja pod ziemiąUzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” świętuje w tym roku dwie dekady pomyślnie prowadzonej pod ziemią rehabilitacji pulmonologicznej. W ramach jubileuszu w komorze Drozdowice IV odbyła się 29 września specjalistyczna konferencja. Na głębokości 110 m spotkali się m.in. lekarze, przedstawiciele placówek medycznych, fizjoterapeuci, którzy wspólnie zastanawiali się nad skutecznością oraz potencjałem rehabilitacji płuc.


Była to już 7. ogólnopolska konferencja organizowana przez Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”. O idei cyklicznych spotkań w gronie ekspertów opowiada dyrektor podziemnego uzdrowiska, Katarzyna Rys: - Małopolskie placówki specjalizujące się w rehabilitacji pulmonologicznej już w 2017r. podjęły współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy na temat jej skuteczności a także doskonalenia warsztatu w zakresie skuteczności i efektywności realizowanych procedur medycznych. Stała współpraca ze środowiskami naukowymi sprzyja rozwojowi podejmowanych działań i inicjatyw.

Głównym tematem eksperckiej debaty były „Wyzwania, potrzeby, skuteczność i możliwość rehabilitacji płuc w dobie pocovidowej, zanieczyszczeń powietrza, globalizacji i wojny w Ukrainie”. W programie konferencji znalazło się kilkanaście interesujących wystąpień. Prelegenci poświęcili swoje referaty nie tylko zagadnieniom typowo medycznym, ale też społecznemu wymiarowi rehabilitacji, która pozwala pacjentom odzyskać siły oraz wrócić do codziennych aktywności. Zaprezentowano przykłady programów rehabilitacyjnych realizowanych w różnych ośrodkach, m.in. w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”.

- Każdorazowo temat konferencji dotyczy obszaru związanego z rehabilitacją płuc i szerzej – układu oddechowego, realizowanej zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych – wyjaśnia Katarzyna Rys. - W tym roku konferencja odbyła się w podziemiach wielickiej Kopalni Soli i wpisała się w jubileusz 20-lecia realizowanej przez Uzdrowisko Kopalnia Soli rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metody subterraneoterapii. To doskonała okazja do zaprezentowanie dorobku, który czerpie z doświadczeń poprzedników – Feliksa Boczkowskiego i przede wszystkim prekursora metody, wieliczanina prof. Mieczysława Skulimowskiego, a później również Zespołu Uzdrowisk Krakowskich czy Szpitala MSWiA. To właśnie prof. Mieczysław Skulimowski w 1958 r. założył w podziemnych komorach solnych Wieliczki pierwszy ośrodek leczniczy i naukowy.

Z kuracji w podziemnym uzdrowisku skorzystało w roku 2022 przeszło 3500 osób. Do końca sierpnia 2023 w solnej bazie leczniczej zdrowie i siły odzyskiwało już ponad 2200 pacjentów. Rehabilitację pulmonologiczną wspiera specyficzny mikroklimat kopalni – powietrze pod ziemią jest jednocześnie nasycone solą i wolne od zanieczyszczeń oraz alergenów.

Wśród poruszanych 29 września kwestii była również wojna w Ukrainie, która postawiła przed polską służbą zdrowia zupełnie nowe wyzwania. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą spowodowały wzmożony napływ Ukraińców nieszczepionych na COVID-19, cierpiących na liczne schorzenia układu oddechowego, dotąd jedynie w ograniczonym stopniu objętych specjalistyczną opieką medyczną. - Od pewnego czasu pacjentami naszych placówek stają się również uchodźcy zza naszej wschodniej granicy. Doświadczenie to pokazało to jak ważne jest z jednej strony objęcie ich fachową pomocą a z drugiej edukowanie kadr medycznych Ukrainy w realizacji tego typu rehabilitacji w ich kraju – podkreśla Dyrektor Rys.

Rehabilitacja płuc jest zarówno szansą dla pacjentów borykających się ze skutkami infekcji koronawirusem, jak i skuteczną profilaktyką, szczególnie w okresie grzewczym, gdy nad miastami pojawia się niebezpieczny dla zdrowia smog.

Współorganizatorem wydarzenia był Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.


   35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022