carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2010-03-10

Konsultacje w terenie


Pracownicy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego wielickiego starostwa spotkali się po raz pierwszy z mieszkańcami poza własną siedzibą. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Gdowie. Zainteresowanie nim było tak duże, że trzeba było wynieść z sali lekcyjnej ławki, by mogła ona pomieścić wszystkich chętnych.

 - Do zadań punktu należy pomoc mieszkańcom w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości. Dotyczy ona choćby zasiedzenia nieruchomości, nabycia praw do spadku, podziału nieruchomości, ustanowienia służebności czy też pomocy w wypełnianiu druków sądowych. Skala zainteresowania oraz zgłaszane postulaty związane z poszerzeniem jego funkcjonowania doprowadziły do organizacji spotkań w gminach – wyjaśnił na wstępie wicestarosta Mirosław Mrozowski.
Jaką pomoc można otrzymać w punkcie, co to są księgi wieczyste, dlaczego konieczna jest regulacja stanu prawnego nieruchomości, do czego uprawnia? – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych przez Marcina Idziego z Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami. Z kolei tryby nabywania spadku i związane z nim sytuacje prawne przedstawił Jerzy Smalewski z Biura Prawnego Starostwa.  (fot. M. Idzi)
Jerzy Smalewski z Biura Prawnego Starostwa.

- Spotkanie potwierdziło, że tego typu działania są potrzebne. Poruszane w jego trakcie problemy dotyczą wielu osób, o czym świadczy dyskusja i ilość stawianych pytań. Bolączką pozostaje sprawa dotarcia z informacją o funkcjonowaniu punktu. Mimo plakatów, ulotek, artykułów w prasie i na stronie internetowej wielu mieszkańców było zdziwionych i pytało dlaczego tak późno mówimy o takiej możliwości – powiedział wicestarosta Mirosław Mrozowski.
Gdowskie konsultacje poprzedziło spotkanie z sołtysami z gminy Gdów. Otrzymali oni materiały promujące działalność punktu. W efekcie ponad sześćdziesiąt osób spotkało się w Zespole Szkół w Gdowie z pracownikami Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Dwudziestu z nich umówiło się na indywidualne porady w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Starosta wielicki Jacek Juszkiewicz zapowiada kontynuację akcji w kolejnych gminach. – Obowiązek prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców powiatu, który określają przepisy ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, wygasa z dniem 19 listopada 2010r. Do tego czasu można otrzymać bezpłatną pomoc prawną w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości – podkreśla Jacek Juszkiewicz, który zachęca do skorzystania z oferowanej pomocy.Morsztyn Barok Festiwal w Raciborsku  
Data: 18.09.2021
Lokalizacja: Raciborsko

W sobotę 18 września w Raciborsku odbędzie się Morsztyn Barok Festiwal poświęcony polskiej kulturze baroku: muzyce, literaturze, obyczajom oraz kuchni. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 18:00 do kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Raciborsku.
Morsztyn Barok Festiwal w Raciborsku
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza  
Data: 12.09.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wraz z Mediateką - Biblioteką Miejską w Wieliczce zapraszają na drugą edycję Dnia z Historią Średniowiecza pn. „Wehikuł Czasu”, który odbędzie się w niedzielę września przed Wielicką Mediateką.
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza