.mediaexpert

Opublikowano: 2022-07-27

Medale Dobroci wręczoneW dniu 22 lipca 2022 roku w przeddzień Dni Świętej Kingi - Święta Wieliczki - po raz pierwszy w historii naszego miasta wręczone zostały Honorowe Wyróżnienia Burmistrza Wieliczki - MEDALE DOBROCI. Uroczystość, połączona z koncertem ukraińskich pieśni, odbyła się w Wielickiej Mediatece.


Na zaproszenie burmistrza Wieliczki Artura Kozioła w uroczystości udział wzięli szczególni goście: Vicekonsul Generalna Ukrainy w Krakowie Iryne Yaremchuk, Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie Ignat Timar, burmistrz miasta partnerskiego Bergkamen Bernd Schäfer wraz z delegacją, honorowy burmistrz miasta Bergkamen Roland Schäfer, przewodniczący Związku Ukraińców w Krakowie Andriy Oliynyk, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz przedstawiciele Banku Rumunii i samorządowców z tego kraju.

W piątkowych uroczystościach udział wzięli również: prezydenci, burmistrzowie, zastępcy burmistrza Wieliczki: Agnieszka Szczepaniak oraz Piotr Krupa, radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy, sołtysi, przewodniczących osiedli, strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele świata kultury i sportu.

MEDAL DOBROCI – to podziękowanie za wielkie serce i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Specjalne wyróżnienia otrzymały osoby, które w sposób szczególny i długotrwały angażują się w pomoc na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na terenie Miasta i Gminy Wieliczka oraz które stale wspierają działania miasta na rzecz pomocy Ukrainie. W obliczu wojny i kryzysu uchodźczego wiele osób pośpieszyło z pomocą logistyczną i rzeczową. Wieliczanie od pierwszych dni wojny na Ukrainie okazali wielkie serce i zaangażowanie w pomoc, zarówno uchodźcom przebywającym w Wieliczce, jaki i tym, którzy pozostali w ojczystym kraju objętym wojną.


MEDAL DOBROCI z rąk Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła oraz Vicekonsul Generalnej Ukrainy Iryny Yaremchuk otrzymali:

1) ZGROMADZENIE i Fundacja BRACI SAMARYTAN I SIÓSTR SAMARYTANEK W GRABIU - KSIĄDZ ZBIGNIEW GŁADYSZ
Miasto i Gmina Wieliczka wraz z Fundacją Braci Samarytan PMNSM i Sióstr Samarytanek PMNSM przygotowało Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu, w którym znalazły schronienie osoby uciekające z Ukrainy w wyniku działań wojennych na terytorium tego kraju. Obecnie w Centrum Pomocy w Grabiu przebywa blisko 300 osób w trzech budynkach stałych oraz w czwartym przejściowym.

Grabie to także ważne miejsce organizowania pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wszystkie dary, które Miasto i Gmina Wieliczka otrzymuje od swoich miast partnerskich z Niemiec, Francji, Włoch i innych ludzi dobrej woli są w Grabiu przepakowywane na transporty z pomocą humanitarną i kierowane na Ukrainę.
Ksiądz Zbigniew wraz z Braćmi i Siostrami ze Zgromadzenia każdego dnia stara się stworzyć nowy, otwarty dom dla uchodźców wojennych z Ukrainy, wspierając duchowo i organizacyjnie, swoją ciężką pracą ofiary konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

2) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "PABIAN" W GRABÓWKACH DANIEL PABIAN I AGATA KOSTRZ

Już nikt nie jest wstanie zliczyć jak wiele transportów z pomocą humanitarną zostało wysłane na Ukrainę, korzystając z bezpłatnego transportu firmy “Pabian” z Grabówek. Już w pierwszych dniach wojny rodzeństwo Pani Agata i Pan Daniel skontaktowali się z Urzędem zapewniając, że są gotowi pomóc w transporcie i do dnia dzisiejszego zawsze pomagają. Z Grabia, spod Solnego Miasta kilkadziesiąt pełnych transportów z pomocą humanitarna wyjechało do strefy przygranicznej z Ukrainą. Bez logistycznego wsparcia nie moglibyśmy docierać z darami dla najbardziej potrzebujących.

3) FIRMA PRZEWOZOWA MICHALUS - MICHAŁ BODZIOCH
26 lutego, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, otrzymaliśmy sms: “Jeśli byłaby potrzeba zorganizowanego transportu z granicy czy też z Lwowa lub innego miejsca mogę wysłać autokary – służę pomocą - Michał Bodzioch". Tymi autokarami pierwsi uchodźcy dojechali z Rzeszowa do Grabia. Dziękujemy za natychmiastową, bezinteresowną pomoc. W tym trudnym czasie organizacji Centrum Pomocy w Grabiu była to nieoceniona pomoc.

4) CENTRUM Edukacyjno- Rekreacyjne SOLNE MIASTO - PAULINA JUCHNO

Pierwszym miejscem, gdzie w Wieliczce otwarto punkt zbiórki żywności i darów dla ofiar wojny w Ukrainie, stało się Centrum Solne Miasto, a inicjatorami tej akcji byli prezes Łukasz Sadkiewicz oraz Paulina Juchno. Zgromadzili wokół siebie grupę wspaniałych wolontariuszy z Polski i Ukrainy. Każdego dnia od rana do nocy przyjmowali i wydawali dary wszystkim potrzebującym. Patio Solnego Miasta i garaże stale wypełniały się darami, które były segregowane i następnie wydawane wszystkim potrzebującym. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wolontariuszom Solnego Miasta.

5) STOWARZYSZENIE SOLNY GWAREK - MAŁGORZATA TAŃCULA
Punkt zbiórki darów dla Ukrainy przy ulicy Dembowskiego w centrum Wieliczki znają już chyba wszyscy. Często tworzą się tam kolejki osób potrzebujących pomocy. Pani Małgosia nieprzerwanie od kilku miesięcy z grupą wolontariuszy stara się zapewnić żywność i niezbędne do funkcjonowania dary uchodźcom z Ukrainy. Służy też dobrą radą, słowem wsparcia i otuchy. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom punktu przy ul. Dembowskiego, tak bardzo potrzebnego zwłaszcza teraz, gdy do Wieliczki docierają kolejni uchodźcy coraz częściej z terenów okupowanych z jeszcze większym bagażem trudnych doświadczeń.

6) FIRMA DYNNIQ POLAND SP. Z O.O. - JAROSŁAW STUDZIŃSKI
W imieniu Pana Prezesa wyróżnienie odebrała Anna Szegda.
Gdy Miasto i Gmina Wieliczka powoływało szkołę i przedszkole dla uchodźców z Ukrainy w Centrum Pomocy w Grabiu, powstał problem, gdzie pozyskać środki na wyposażenie tego miejsca. Wówczas zgłosili się do nas przedstawiciele Firmy Dynniq Poland z propozycją wsparcia działań edukacyjnych dla uchodźców. Wkrótce nasza nowa szkoła została wyposażona w ławki, krzesła, interaktywna tablicę. Dziś trudno sobie wyobrazić, jak dzieci mogłyby funkcjonować bez tej szkoły, ale właśnie to nieoceniona pomoc Firmy Dynning pozwoliła nam stworzyć miejsce do nauki dla najmłodszych dzieci z Ukrainy. Bardzo dziękujemy.

Wyróżnienie otrzymała także firma WORLD CENTRAL KITCHEN, która od wielu miesięcy dostarcza obiady do punktu żywieniowego na dworcu autobusowym w Wieliczce. Szacuje się, że wydanych już zostało ponad 75 tys. obiadów. Niestety, przedstawiciele firmy nie mogli być obecni w piątek, ale w późniejszym terminie przekazane zostanie wyróżnienie.

Podziękowania zostały również skierowane do darczyńców z miast partnerskich Wieliczki w Europie: Fano we Włoszech, Bergkamen w Niemczech, Saint-Andre- lez-Lille we Francji, którzy dostarczyli pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.

Podczas piątkowych uroczystości obecny był burmistrz Bergkamen BERND SCHAFER, na ręce którego burmistrz Wieliczki złożył pamiątkowy dyplom i przekazał słowa wdzięczności za pomoc mieszkańców Bergkamen.

Słowa podziękowania trafiły do jeszcze jednej osoby - wieloletniego Burmistrza Bergkamen Rolanda Schafer, który zakończył już swoją kadencję. Pandemia nie pozwoliła się wcześniej spotkać i podziękować za wiele lat współpracy Wieliczki i Bergkamen, dlatego na piątkowym wydarzeniu wybrzmiały słowa wzajemnych podziękowań.

Na zakończenie zabrzmiał koncert muzyki ukraińskiej, który poprowadziła Solomia Krasnoshtan a wystąpili:
Roman Bardun - jazz piano
Diana Ostrolutska - fortepian
Miroslawa Kruk - wokal, bandura
Alina Melnik - fortepian
Anastazja Lukaszewicz - skrzypce
Snizhana Dawydenko - fortepian
Liubov Taran - wokal.

UMiG Wieliczka


   
20-lecie kabaretu Neo-Nówka  
Data: 20.11.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Kabaret Neo-Nówka świętuje 20-lecie. Popraw sobie humor i zobacz na żywo takie postacie jak: Bogu, Wandzia czy rodzina Paciaciaków. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka pozytywnie zaskoczy widza.
20-lecie kabaretu Neo-Nówka
Noc Bibliotek 2021  
Data: 08.10.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Koncert, warsztaty dla rodziców, warsztaty żywieniowe dla dzieci, projekcja filmu, pokazy sportowe, gry i zabawy rodzinne, spotkanie z Wojciechem Tochmanem, stoiska wzmacniające odporność to tylko niektóre z atrakcji jakie wielicka biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
Noc Bibliotek 2021