.


Opublikowano: 2017-09-12

Mieszkańcy Grajowa chcą stację mierzącą jakość powietrzaMieszkańcy Grajowa, Rada Sołecka i społeczność Szkoły Podstawowej w Grajowie wystosowała wniosek do władz gminy Wieliczka o montaż stacji monitorującej jakość powietrza na budynku szkoły podstawowej w Grajowie lub w innym optymalnym dla pomiarów miejscu na terenie sołectwa.


Do wniosku, który przesłany został w wersji elektronicznej do władz miasta i gminy i zostanie złożony w wersji papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Wieliczka w tym tygodniu, załączona jest lista z popisami 78 osób.

Treść wniosku:

Szanowni Państwo,

W imieniu mieszkańców Grajowa, Rady Sołeckiej i społeczności Szkoły Podstawowej w Grajowie zwracamy się do Państwa z prośbą o montaż stacji monitorującej jakość powietrza na budynku szkoły podstawowej w Grajowie lub w innym optymalnym dla pomiarów miejscu na terenie naszego sołectwa.

Gmina Wieliczka w pierwszym kwartale bieżącego roku przystąpiła do stałego monitorowania stanu jakości powietrza dzięki instalacji w kilku miejscach czujników 'airly'. W samym mieście Wieliczka jest ich 5, kilka - we wsiach sąsiednich. Mieszkańcy Grajowa, z racji oddalenia od miejscowości, które takie stacje posiadają, a jednocześnie również borykający się ze złą jakością powietrza, szczególnie w okresie jesienno - zimowym, nie są w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć analizom, z których wynika,
że w małych miejscowościach sytuacja może być nawet gorsza niż w mieście, gdzie rozwinięta jest sieć ciepłownicza.

Rozwiązaniem w tej kwestii może być uzupełnienie sieci stacji pomiarowych istniejących w Gminie Wieliczka o czujnik w Grajowie, który nie tylko pokaże, na ile sytuacja jest poważna w naszej miejscowości, ale wielu uświadomi wagi istniejącego problemu i być może uczuli na postanowienia uchwały sejmiku województwa małopolskiego, która obowiązuje od 1 lipca br. na terenie całego regionu, zakazującej spalania węgla lub drewna (lub innych materiałów) o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w
unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

Chcielibyśmy, aby zainstalowana stacja weszła do sieci innych czujników, których parametry można na bieżąco monitorować on-line.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że władze Miasta i Gminy Wieliczka przychylą się do naszej prośby i jeszcze przed sezonem zimowym stacja mierząca PM2,5 i PM10 pojawi się w naszej miejscowości.

Z wyrazami szacunku,
mieszkańcy Grajowa, Rada Sołecka i społeczność Szkoły Podstawowej w Grajowie   

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022