carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2010-01-08

Na studia podyplomowe do Wieliczki


Nawiązana została współpraca między Powiatem Wielickim, a Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej mieszczącej się w Łodzi. Na drodze tej współpracy powstaje Oddział Doskonalenia Nauczycieli w ramach którego zostaną poprowadzone studia podyplomowe. Jeszcze w styczniu ma się rozpocząć rekrutacja na rok 2010/2011. 

Przedsięwzięcie to ma głównie na celu powiększanie dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli. Studia te będą się skupiały właśnie wokół przedmiotów pedagogicznych. Kierunki jakie uczelnia będzie mogła oferować swoim studentom to:

Studium nadające kwalifikacje pedagogiczne, Terapia Pedagogiczna z kinezyterapią, Pedagogika wieku dziecięcego (Nauczanie zintegrowane), Pedagogika wieku dziecięcego (Nauczanie zintegrowane) z wychowaniem przedszkolnym, Edukacja specjalna (Oligofrenopedagogika) z pedagogiką wspierającą, Przygotowanie do życia w rodzinie (Wychowanie do życia w rodzinie), Edukacja dla bezpieczeństwa, Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną, Edukacja specjalna (Oligofrenopedagogika) z nauczaniem zintegrowanym, Zarządzanie Oświatą, Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia, Edukacja specjalna z metodyką przedmiotową (dowolną), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Pedagogika resocjalizacyjna, Socjoterapia oraz Doradztwo zawodowe.

Jeśli zainteresowanie wśród nauczycieli będzie na tyle duże, w Wieliczce może zostać uruchomiona filia uczelni. Zajęcia miałyby być prowadzone w Liceum Ogólnokształcącym, którego dyrektorem jest Pani Monika Szypuła.
 35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022