carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-02-11

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w programie „INDEX”


Gmina Wieliczka już po raz szósty ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w programie "INDEX". Program ten skierowanym do niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych.

fot. iStock

Program ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Warto podkreślić, że Gmina Wieliczka otrzymała tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans 2012"- główną nagrodę za najlepsze gminne działania w Małopolsce na rzecz osób niepełnosprawnych.


.......  Wnioski przyjmowane są w terminie od 01.02.2014 r. do 28.02.2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce w Zespole ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Pocztowej 1 w pok. 8 w godz. 8.00 – 16.00. Pracownicy Urzędu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania pod nr telefonu 012 26-23-316 oraz będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.  

Budowa kanalizacji w Wieliczce - co nas czeka w najbliższych dniach?

 

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:

1. posiada ważne na dzień składania i podpisywania wniosku orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka;
3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej;
4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:
120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących.

Przyznana ze środków Gminy pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

- opłaty za naukę (czesne),
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakup podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
- zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
- dojazdy,
- dostęp do Internetu (instalacja i abonament),
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.


Pliki do pobrania:

Regulamin
Wykaz dokumentów
Wniosek
Oświadczenie o wysokości dochodów
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o rejestrach20-lecie kabaretu Neo-Nówka  
Data: 20.11.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Kabaret Neo-Nówka świętuje 20-lecie. Popraw sobie humor i zobacz na żywo takie postacie jak: Bogu, Wandzia czy rodzina Paciaciaków. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka pozytywnie zaskoczy widza.
20-lecie kabaretu Neo-Nówka
Noc Bibliotek 2021  
Data: 08.10.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Koncert, warsztaty dla rodziców, warsztaty żywieniowe dla dzieci, projekcja filmu, pokazy sportowe, gry i zabawy rodzinne, spotkanie z Wojciechem Tochmanem, stoiska wzmacniające odporność to tylko niektóre z atrakcji jakie wielicka biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
Noc Bibliotek 2021