carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2015-12-30

Niepołomice. Pięcioosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla


Jak wynika z ustaleń policji w pierwszy dzień świąt mężczyzna poinformował pogotowie ratunkowe o tym, że jego 10-letnia córka straciła przytomność a reszta domowniku źle się czuje z powodu zatrucia tlenkiem węgla wydobywającego się prawdopodobnie z piecyka łazienkowego.

fot. archiwum WieliczkaCity.pl

Natychmiast wezwano pogotowie oraz inne służby ratownicze. Cała pięcioosobowa rodzina została zabrana do szpitala. Biegły z zakresu wentylacji, ogrzewania i kominiarstwa przeprowadzi czynności zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie obowiązujące przepisy dotyczące systematycznej kontroli przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.

Tlenek węgla jest gazem bez zapachu, nieco lżejszym od powietrza, bardzo łatwo wiąże się z hemoglobiną i powoduje niedotlenienie tkanek. Objawy zatrucia są nieco podobne do objawów grypy – bóle głowy, mdłości, bóle kostno-mięśniowe. Przy bardzo wysokim stężeniu tlenku węgla w powietrzu śmierć może nastąpić już po jednej, do trzech minut. W trosce o nasze bezpieczeństwo, Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce prosi o poważne potraktowanie poruszanego zagadnienia. Pamiętać należy, że kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.


Jak chronić się przed tlenkiem węgla?

Najczęstszymi przyczynami zatruć tlenkiem węgla są pożary i wadliwie działające instalacje grzewcze.

Tlenek węgla powstaje w procesie spalania paliw przy niewystarczającej ilości tlenu.

Pamiętajmy by w pomieszczeniach gdzie odbywa się spalanie, zapewnić:

- dopływ powietrza,
- swobodny odpływ spalin,
- dobry stan techniczny urządzeń grzewczych,
- właściwą eksploatację urządzeń grzewczych.

Dopływ świeżego powietrza jest ważnym czynnikiem, z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze tlen dostarczany w powietrzu bierze czynny udział w spalaniu paliwa, jego niedobór powoduje niepełne spalanie, a co za tym idzie powstawanie tlenku węgla. Po drugie ciągły dopływ świeżego powietrza warunkuje właściwy odpływ spalin. Do właściwego odprowadzenia spalin nie wystarcza tylko drożny przewód spalinowy.

Mieszkanie lub pomieszczenie zamknięte i uszczelnione, w którym pracuje piecyk spalający paliwo (tak stałe, ciekłe jak i gazowe) będzie miejscem niebezpiecznym ze względu na niedobór tlenu do pełnego spalania paliwa, jak i przez brak odpływu spalin.

Należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

Należy dbać o właściwy stan techniczny kominów spalinowych i wentylacyjnych o ich drożność. Przepisy prawa nakładają obowiązek czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Przewody odprowadzające spaliny z palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące, paliwem gazowym i płynnym co 6 miesięcy

Warto też zakupić czujnik tlenku węgla – to małe urządzenie zaalarmuje w porę przy pojawieniu się tego gazu w powietrzu.

Obecności tlenku węgla nie możemy zauważyć, pozostaje nam chronić się przed jego powstaniem i stosować czujniki które go wykrywają i powiadamiają gdy się pojawia.

Trujące działanie tego bezbarwnego, bezwonnego i niedrażniącego gazu polega na tym, że 210 razy łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną (czerwonym barwnikiem krwi odpowiedzialnym za przenoszenie tlenu w organizmie) oraz połączenie to charakteryzuje się większą trwałością, a co za tym idzie zmniejsza się ilość transportowanego tlenu z płuc. Poprzez brak wystarczającej ilości tlenu, dochodzi do niedotlenienia tkanek.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudności z oddychaniem,
- oddech przyspieszony, nieregularny,
- senność,
- nudności.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.