.
Opublikowano: 2024-05-27

Od turystyki po górnictwoModernizacja infrastruktury, inwestycje w nowoczesne i ekologiczne technologie, dalszy rozwój turystyki i lecznictwa – oto priorytety nowych władz Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. W maju na czele spółki jako Prezes Zarządu stanął Marian Leśny. Członkiem Zarządu ds. Ekonomicznych został Łukasz Sadkiewicz.


Zarząd Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Marian Leśny pochodzi z górniczej rodziny, ukończył krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, pierwsze zawodowe kroki stawiał w Kopalni Węgla Kamiennego Powstańców Śląskich w Bytomiu. Potem nadzorował budowę kopalni „Siedlec-Moszczenica”, by na początku lat 90. na stałe związać się z Kopalnią Soli „Wieliczka”. Od kwietnia do września 1992 roku pełnił funkcję tymczasowego kierownika zakładu, walcząc z awarią wodną w poprzeczni Mina. Następnie jako zastępca dyrektora ds. handlowych znalazł się w gronie architektów pomyślnej transformacji firmy: w czerwcu 1996 roku wielicka kopalnia zaprzestała przemysłowej eksploatacji złoża, skupiając uwagę na zabezpieczeniu zabytkowych wyrobisk oraz ich udostępnieniu. Rok później Marian Leśny objął kierownictwo Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. Łącząc górnicze doświadczenie z talentami biznesowymi, we współpracy z zespołem fachowców, stworzył spółkę, która wyniosła kopalnię do rangi najsłynniejszych turystycznych atrakcji regionu.

Członek Zarządu ds. Ekonomicznych Pan Łukasz Sadkiewicz ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, Handel i Biznes Międzynarodowy, Europejska Integracja Gospodarcza oraz studia podyplomowe w zakresie Szacowania Nieruchomości i Administracji Europejskiej – Zarządzania Funduszami Unijnymi. Wieliczanin, aktywny i doświadczony samorządowiec - radny, zastępca burmistrza i wicestarosta powiatu wielickiego. W roku 2008 założył spółkę „Solne Miasto”, dzięki której wieliczanie mają do dyspozycji profesjonalną bazę rekreacyjno-sportową. Pod auspicjami Łukasza Sadkiewicza i „Solnego Miasta” Wieliczka wzbogaciła się w ostatnim czasie o szkołę nr 6 przy ulicy Jedynaka oraz obecną Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Boguckiej. Pan Sadkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi działając w stowarzyszeniach wspierających rozwój przedsiębiorczości, lokalnych organizacji i samorządów.

Turystyka i lecznictwo

Wielicka kopalnia konsekwentnie od lat należy do najpopularniejszych turystycznych atrakcji Małopolski. Unikatowy obiekt z Listy UNESCO przyciąga niczym magnes gości z kraju i zagranicy. Miejsce w czołówce nie jest jednak dane raz na zawsze, stąd tak istotne są inwestycje w obiekty służące turystom, a także systematyczny rozwój oferty i podnoszenie standardów obsługi. Nowości pojawią się w aranżacji i wystroju turystycznych szlaków, kopalnia planuje zwiększenie swej dostępności dla osób starszych.

Najbliższe trzy lata upłyną na budowie nowoczesnego Centrum Obsługi Turystów. COT zwiększy możliwości recepcyjne rejonu szybu Daniłowicza i znacząco podniesie komfort zwiedzania. Goście otrzymają do dyspozycji wysoce funkcjonalny budynek, który zapewni im wygodę, kompleksową informację oraz intuicyjny dostęp do wszystkich usług kopalni. Pomyślnie rysuje się przyszłość działalności leczniczej. Potencjał wielickiej soli i solanek ma szansę nadać uzdrowiskowy charakter całemu miastu.

Zabezpieczanie solnych podziemi

Ruch turystyczny i sanatoryjny nie byłby jednak pod ziemią możliwy, gdyby nie prace zabezpieczające oraz utrzymaniowe. Bez robót górniczych niepewna byłaby również przyszłość miasta, pod którym w przeciągu siedmiu wieków powstał skomplikowany labirynt komór i korytarzy. Identyfikacja, ochrona, konserwacja, rewaloryzacja, przekazanie przyszłym pokoleniom – oto zadania wyznaczone przez „Konwencję UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego”. Główny ciężar ich realizacji spoczywa na górniczej załodze. Zabezpieczanie wielickiej kopalni to proces czasochłonny. W zabytkowych wyrobiskach nie można wprowadzić na szeroką skalę mechanizacji, stąd większość prac górnicy wykonują ręcznie, z najwyższą troską o historyczne oraz przyrodnicze walory komór i chodników.

Zaktualizowany docelowy kształt techniczny kopalni przewiduje zachowanie ok. 1 426,8 tys. m³ wyrobisk (tj. około połowy istniejących) zabytkowych, funkcyjnych, warunkujących bezpieczeństwo. Ochrona podziemi to jednocześnie ochrona powierzchni przed skutkami wielowiekowej eksploatacji. Dzięki intensywnym konsekwentnym robotom górniczym Wieliczka szczęśliwie nie doświadcza znanych z historii uciążliwości (np. zapadlisk).

Kopalnia Soli „Wieliczka”, bezcenne dziedzictwo z Listy UNESCO i Pomnik Historii, realizuje program zabezpieczenia dzięki dotacji budżetowej. Firma pozyskuje również środki z innych źródeł, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kopalnia stara się o finansowe wsparcie z NFOŚiGW na modernizację szybu Kościuszko. Prace przywrócą wyrobisku funkcje komunikacyjne. Nie sposób przecenić znaczenia szybów górniczych, szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że to one zapewniają kopalni łączność z powierzchnią, wentylację, zasilanie, transport materiałów czy solanek.

Odpowiedzialność za środowisko i zabytek

Mądre gospodarowanie zasobami, dbałość o środowisko naturalne we współczesnym świecie stają się mocno akcentowaną koniecznością. W podziemnych zakładach górniczych nadrzędną kwestią pozostaje szeroko pojęte bezpieczeństwo – od bezpieczeństwa załogi po niezawodność zasilania w energię elektryczną (oświetlenie wyrobisk, maszyny wyciągowe, wentylatory). Wielicka kopalnia wybiera energooszczędne rozwiązania (np. oprawy LED pod ziemią i na powierzchni), kupuje energię pochodzącą OZE, a także inwestuje we własne źródła prądu (np. farma fotowoltaiczna).

Istotnym kierunkiem pozostaje też zaangażowanie w rozwój innowacyjnych górniczych technologii. Współpraca z instytucjami naukowymi pozwala testować nowatorskie metody badawcze oraz poszukiwać takich sposobów zabezpieczania, które łączą wymogi górniczych przepisów z koniecznością zachowania bezcennego zabytku.

Kopalnia Soli „Wieliczka” należy do najstarszych firm w Polsce i Europie. Średniowieczny rodowód budzi szacunek, zaś długa historia dowodzi, że siła solnego przedsiębiorstwa pochodzi zarówno z tradycji, jak i otwartości na nowoczesność.35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022