carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2013-09-17

Odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa osób starszych


W miniony poniedziałek w Solnym Mieście odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczeństwo Seniora”. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wieliczce w ramach Klubu Seniora.
Zgromadzonych gości w imieniu burmistrza powitała zastępca burmistrza ds. społecznych – Pani Urszula Rusecka. Tematami przewodnimi debaty było bezpieczeństwo w powiecie wielickim.  Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce mł. insp. Krzysztof Kühl szeroko przedstawił i omówił stan bezpieczeństwa w powiecie zarówno w roku 2012 jak oraz w roku bieżącym. Przedmiotem prezentacji była także struktura Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz podległych komisariatów, jak również działania prewencyjne podejmowane w szkołach, akcje i przedsięwzięcia, w których policjanci biorą udział. Dla uczestników przygotowano pokaz multimedialny. Zagadnienia w nim zawarte dotyczyły głównie przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, m.in. oszustw metodą "na wnuczka", „na hydraulika”, zagrożeń związanych z kradzieżami mienia („na wyrwę”) a także niebezpieczeństw towarzyszących nieuczciwym praktykom konsumenckim (tzw. prezentacje i akwizycja). Wszystkie przestrogi były poparte konkretnymi przykładami zdarzeń z powiatu i bardzo wnikliwie omówione przez Komendanta.


.......  Problematyka bezpieczeństwa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości. Najczęściej poruszane podczas dyskusji były kwestie związane z ruchem drogowym, z bezpieczeństwem pieszych szczególnie w miejscach, gdzie nie ma chodników. Seniorzy zwracali uwagę także na niejednokrotnie nadmierną prędkość kierujących zarówno samochodami jak i motocyklami co utrudnia przedostanie się przez jezdnię jeśli nie ma wyznaczonego przejścia.  

Seniorzy z Kamionki Wielkiej

 

Padły też sugestie wzmocnienia patroli policyjnych w godzinach wieczornych przy niektórych placówkach handlowych ze względu na gromadzące się w ich pobliżu nietrzeźwe osoby. Zdaniem uczestników, policja powinna objąć dodatkowym nadzorem młodzież gromadzącą się w rejonach osiedli. Po wysłuchaniu wszystkich uwag i propozycji Komendant zadeklarował pełną gotowość do współpracy. Podkreślił, że podstawowym zadaniem Policji jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapewnił, że policja podejmowane wszelkie działania zmierzające do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wielickiego.

Podczas debaty przeprowadzono również badanie ankietowe dotyczące oczekiwań społecznych. Ankieta miała dać odpowiedź na pytanie, czy w powiecie wielickim mieszkańcy czują się bezpiecznie. Takich odpowiedzi udzieliło 76% zgromadzonych. Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie oraz potrzebę podobnych spotkań. Pozwoliłyby one na bieżące rozwiązywanie problemów, z którymi boryka się społeczność wielicka.


Odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa osób starszych - zobacz zdjęcia

20-lecie kabaretu Neo-Nówka  
Data: 20.11.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Kabaret Neo-Nówka świętuje 20-lecie. Popraw sobie humor i zobacz na żywo takie postacie jak: Bogu, Wandzia czy rodzina Paciaciaków. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka pozytywnie zaskoczy widza.
20-lecie kabaretu Neo-Nówka
Noc Bibliotek 2021  
Data: 08.10.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Koncert, warsztaty dla rodziców, warsztaty żywieniowe dla dzieci, projekcja filmu, pokazy sportowe, gry i zabawy rodzinne, spotkanie z Wojciechem Tochmanem, stoiska wzmacniające odporność to tylko niektóre z atrakcji jakie wielicka biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
Noc Bibliotek 2021