carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-10-28

Organizacja Wszystkich Świętych 2014 w Wieliczce - zobacz mapki


Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce rozpoczyna w dniu 31 października br. działania pod nazwą „Znicz 2014”. Potrwają one do 3 listopada br. Obchodzone w dniu 1 listopada Święto Wszystkich Świętych wzmaga ruch pojazdów oraz pieszych zarówno w rejonach cmentarzy jak i na drogach.

fot. archiwum WieliczkaCity.pl

Uwzględniając sytuację pogodową, która w okresie jesiennym dodatkowo wpływa na niekorzystne warunki ruchu na drogach oraz często samopoczucie kierujących wynikające z pośpiechu, zmęczenia, obniżenia poziomu reakcji na bodźce zewnętrzne, policjanci dbać będą o zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych.

Wzorem lat ubiegłych policjanci będą zwracać uwagę w szczególności na:
• utrzymanie płynności ruchu głównie w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych,
• eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników,
• właściwe używanie świateł zewnętrznych (w okresie całej doby),
• prowadzenie kontroli pod kątem poszukiwanych pojazdów i osób,
• udzielanie informacji o możliwościach dojazdu do parkingów i o czasowych zmianach w organizacji ruchu.

Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń policjantów pełniących służbę w miejscach, gdzie przewiduje się wzmożony ruch drogowy. Pamiętać, aby parkować samochód w miejscach dozwolonych. W miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej. Piesi obowiązani są poruszać się po chodnikach bądź lewą stroną jezdni, jeśli nie ma chodnika. Przypomnieć należy, iż od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

W następujących terminach obowiązuje zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton /z wyłączeniem autobusów/.

31.października 2014r. – w godz. 18:00 – 22:00
1 listopada 2014r. – w godz. 8:00 – 22:00


Policjanci będą przekazywać informacje o potrzebie należytego zabezpieczenia pojazdów i znajdujących się w nich rzeczy przed kradzieżami. Bezpieczeństwa osób odwiedzających groby strzec będą policjanci zarówno mundurowi jak i po cywilnemu, policjanci przechadzać będą się alejkami cmentarnymi zwracając uwagę na wszelkie przypadki zakłócania porządku i bezpieczeństwa, bezwzględnie z terenu nekropolii eliminowane będą osoby zakłócające, spokój jak też i nietrzeźwe. Celem patrolujących policjantów stanie się także zapobieganie przypadkom kradzieży czy napadów.

W celu uzyskania / lub przekazania informacji o występujących lokalnie utrudnieniach w ruchu drogowym prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce tel. 12 289-12-11 , 997, jak również ze służbą dyżurną Komisariatu Policji w Niepołomicach tel. 12 281-41-11, 997 Komisariatu Policji w Gdowie tel. 12 251-40-07, 997.

Organizacja ruchu i oznakowanie

Na czas trwania świąt Wszystkich Świętych zachodzi konieczność wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Czarnochowskiej od strony drogi krajowej nr 94g w kierunku ulicy Goliana oraz na ulicy A. Grottgera od strony ulicy Piłsudskiego w kierunku drogi krajowej nr 94g, na których dodatkowo wprowadza się możliwość parkowania po stronie lewej wzdłuż chodnika. Również na ulicy Czarnochowskiej za „przełączką” do ulicy Piłsudskiego dopuszczalne będzie parkowanie pojazdów po stronie lewej wzdłuż jezdni aż do skrzyżowania ulicy Goliana z ulicą Legionów.
Zalecany dojazd do Cmentarza Komunalnego od strony Krakowa drogą krajową nr 94 oraz ulicą Czarnochowską - wjazd z drogi krajowej nr 94g.
Obowiązuje:
- ograniczenie prędkości wraz z zakazem zatrzymywania w ciągu ulicy Marszałka Piłsudskiego,
- zamknięcie łącznika pomiędzy ulicą Czarnochowską a ulicą Marszałka Piłsudskiego barierami U-20b ze światłem koloru czerwonego,
- wyznaczenie miejsc parkingowych,
- parking przy Cmentarzu od ulicy Niecałej będzie ogólnodostępny.

Poniżej przedstawiamy projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w dniach 31.10.14r. – 02.11.14r.


 
     
 mapka organizacyjna
(kliknij na mapkę aby powiększyć )
   parkingi 
(kliknij na mapkę aby powiększyć)


W Wieliczce w okresie uroczystości Wszystkich Świętych tj. 31 października 2014r. od godz. 18.00 do 3 listopada 2014r. do godz. 5.00 nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w rejonie Cmentarza Komunalnego.

- Zalecany będzie dojazd do Cmentarza od strony Krakowa drogą krajową nr 94 oraz ulicą Czarnochowską.
- Na czas trwania zmiany organizacji ruchu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Czarnochowskiej oraz ul. Grottgera, na których dodatkowo będzie możliwość zatrzymywania się po stronie lewej wzdłuż chodnika.
- Nastąpi ograniczenie prędkości wraz z zakazem zatrzymywania w ciągu ul. Piłsudskiego oraz zamknięcie łącznika pomiędzy ul. Czarnochowską a ul. Piłsudskiego barierami ze światłem koloru czerwonego.
- W wyżej wymienionych dniach będzie można nieodpłatnie parkować samochody osobowe na parkingu przy ulicy Dembowskiego, oraz na placu przed Szkołą Podstawową nr 2, przy ulicy Legionów.
- Linie autobusowe pozostają niezmienione i będą kursować wg rozkładów obowiązujących w niedziele i święta.

Informacje Zarządu Cmentarza Komunalnego dotyczące organizacji uroczystości Wszystkich Świętych w Wieliczce:

1. W dniach 31.10.2014r. (tj. piątek) – 03.11.2014r. włącznie (tj. poniedziałek) Cmentarz będzie czynny całą dobę. Od dnia 04.11.2014r. (tj. wtorek) Cmentarz będzie zamykany o godz. 17:00 wg czasu zimowego, zgodnie z Regulaminem Cmentarza.

2. Biuro ZCK czynne będzie w dniu 01.11.2014r. (sobota) w godz. od 8:00 do 16:00, aby umożliwić odwiedzającym zaczerpnięcie informacji o stanie prawnym grobu lub uiszczenie opłaty.

3. Dnia 1 listopada (sobota) Msze Święte na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce odbędą się o godzinach: 10:00, 12:00, 14:00 – Msza Święta z procesją, ostatnia Msza Święta odbędzie ię po zakończonej procesji tj. ok. godziny 15:00.

4. Punkt Medyczny będzie znajdował się w budynku Kaplicy Głównej, czynny będzie w dniu 1 listopada (sobota) od godziny 7:00 do 20:00.

5. Lokalizacja punktów czerpania wody:
- studnia przy bramie głównej na Cmentarz od strony ul. Niecałej,
- studnia przy Kaplicy Głównej,
- kran od strony ul. Czarnochowskiej,
- studnia na „nowej części” Cmentarza.

6. Lokalizacja toalet:
- parking przy ul. Niecałej,
- Kaplica Główna,
- droga pomiędzy „starą” i „nową” częścią Cmentarza,
- „nowa” część Cmentarza.

7. Prace kamieniarskie wykonywane będą do 29 października 2014r (tj. środa) włącznie. Od dnia 30 października do 4 listopada obowiązywać będzie całkowity zakaz wykonywania prac kamieniarskich.

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022