carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-12-01

Pierwsza sesja Rady Powiatu Wielickiego


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 roku w przedmiocie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Wielickiego wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku.

fot. WieliczkaCity.pl

Na podstawie art. 15 ust. 3 z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379,1072), Komisarz Wyborczy w Krakowie postanawia:

§ 1. Zwołać pierwszą sesję Rady Powiatu Wielickiego na kadencję 2014-2018, wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku, na dzień 1 grudnia 2014 roku, godzina 15.00 w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. E. Dembowskiego 2, Wieliczka.

§ 2. Ustalić następujący porządek obrad:
złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,
wybór przewodniczącego rady,
wybór zastępców przewodniczącego rady.

§ 3. Zobowiązuje się organ wykonawczy powiatu do zawiadomienia nowo wybranych o terminie i miejscu sesji.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie
Terasa Rak


Pełne wyniki tegorocznych wyborów samorządowych, w tym nowy skład Rady Powiatu Wielickiego można znaleźć w naszej stronie w tym miejscu.

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022