carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2013-08-02

Płatne staże dla uczniów


Pierwszego sierpnia br. pięćdziesięciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce oraz Zespołu Szkół w Gdowie rozpoczyna realizację staży w firmach na terenie powiatu wielickiego. Staże stanowią jedną z form wsparcia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.Powiat Wielicki jest partnerem Województwa Małopolskiego w realizacji tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od początku trwania projektu tj. od 2010 roku w organizowanych zajęciach, kursach zawodowych, praktykach i wizytach zawodoznawczych wzięło udział 1300 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce i Zespołu Szkół w Gdowie.

W latach 2013 i 2014 został wprowadzony nowy element projektu – płatne staże, które mają umożliwić uczniom wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, w naturalnym środowisku pracy. Pozwoli to wzmocnić kształcenie zawodowe w poszczególnych branżach oraz poprawi powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Na lata 2013 - 2014 przygotowano 100 miejsc stażowych i jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród partnerów projektu. Na ten cel w budżecie projektu przewidziano łącznie 200 000 złotych. Stypendium przyznawane będzie jednorazowo, w kwocie nieprzekraczalnej 1 500 złotych.


.......  Powiat Wielicki dla realizacji staży jak również wizyt zawodoznawczych nawiązał współpracę z wielickimi firmami takimi jak: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A, Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Polska Sieć Handlowa PALEO 1 Wojciech Śliwa, Biuro Rachunkowe BONO Barbara Kapusta, Biuro Podatkowe Amalia Kapusta. Przedsiębiorcy zostaną zrefundowane koszty związane z opieką nad uczniem oraz zakupem odzieży ochronnej.  

Sztuka i film – zakończyły tegoroczne wakacje w bibliotece

 

Realizacja projektu jest spójna z zamierzeniami Strategii Rozwoju Powiatu Wielickiego na lata 2008-2013 w Obszarze II: edukacja, kultura, sport - Cel strategiczny: Sprawny system edukacyjno-wychowawczy poprzez realizację działań zmierzających do dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodzieży oraz ułatwianie podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowań dla uczniów.

Całkowita wartość projektu w latach 2010 – 2014 wyniesie 2.157.173,00 złotych.

Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka