carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2015-07-08

Ronda w Wieliczce: budowa nie zakończy się w terminie. Będzie eksmisja mieszkańców.


Budowa wielickich rond od samego początku natrafiała na przeszkody. Jednak prawdziwy problem pojawił się przy ulicy Lednickiej. Już w kwietniu budowa ronda „pod ochronką” powinna ruszyć pełną parą, tymczasem nadal nie dzieje się tam zbyt wiele.

fot. WieliczkaCity.pl

Dziś o aktualnej sytuacji na placu budowy „naszych” rond poinformował nas Roman Leśniak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Już od jakiegoś czasu można było przypuszczać, że termin zakończenia wartej 7.850.000 PLN inwestycji zwanej: “Przebudowa DW 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond” nie zakończy się w terminie, czyli do 30 września 2015 roku. Obecnie jest to już pewne – budowa przedłuży się, na chwilę obecną w ogóle nie jest jeszcze znany nowy, planowany termin zakończenia budowy wielickich rond.

Budowa obydwóch rond w Wieliczce, trwająca od wiosny, przeciąga się z wielu przyczyn. Planowane od około dwóch lat przedsięwzięcie powstrzymywały głównie problemy dotyczące uregulowania praw własności terenu. Wiosną tego roku wykonawca, firma Wąs Bud, rozpoczął prace, zamknięto obydwa  skrzyżowania, od strony ul.Gdowskiej i od strony ul. Piłsudskiego. W niedługim czasie widok rozkopanych placów, na których nic się nie dzieje, stał się powodem wielkiego rozgoryczenia i wielkich trudności dla mieszkańców, turystów, użytkowników drogi wojewódzkiej nr 967. Front robot wstrzymała sytuacja dotycząca jednego ze znajdujących się przy rondzie budynków, co opóźniło prace. W przypadku obiektu przy ul. Lednickiej 3 Urząd Marszałkowski, gdyż on jest inwestorem, a w jego imieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich, doszedł do porozumienia z mieszkańcami (nie ma właścicieli, jest nieuregulowany stan prawny, wysiedlono mieszkańców – nie właścicieli), nie uzgodniono jednak wspólnego stanowiska z mieszkańcami budynku przy ul. Lednickiej 1. Całą procedurę odszkodowawczo - wywłaszczeniową przeprowadza Wojewoda Małopolski. Mieszkańcy nie chcą obiektu opuścić, prawdopodobnie z przyczyny finansowej – właściciele oczekiwali wyższej wyceny nieruchomości. Wycenę urzędową budynku i lokali prowadził zgodnie z procedurą Wojewoda. Dlatego przeprowadzona będzie egzekucja administracyjna - termin eksmisji wyznaczono na koniec lipca br. Budynki muszą być rozebrane, inaczej inwestycja nie będzie mogła być zakończona.

Stan prac przy rondzie „Ochronka” przy ul. Gdowskiej: trwają przekładki uzbrojenia podziemnego na ul. Gdowskiej, Lednickiej, Słowackiego i Asnyka. Na Słowackiego budowany jest wysoki nasyp i w poniedziałek rozpoczęto układanie krawężnika, na Asnyka wykonano zatokę autobusową, trwa rozbiórka starej nawierzchni. Na Gdowskiej są wykonywane roboty kanalizacyjne.

Stan prac przy rondzie ul. Piłdudskiego: w poniedziałek i wtorek wykonano w ul. Asnyka (na odcinku od ul.Sienkiewicza do Piłsudskiego) warstwę podbudowy bitumicznej i warstwę wiążącą nawierzchni. Trwają prace brukarskie na Asnyka. Tu nie ma przeszkód aby jak najszybciej je wykonać – tutaj przy  wykonaniu tzw. połówkowym ronda przewidujemy częściowe ułatwienie – ruch po wykonanej połowie ronda.

Trudno przewidzieć jaki będzie ostateczny termin zakończenia budowy ale umowny termin na zakończenie całości zadania nie będzie mógł być (z wyżej opisanych powodów) przez Wykonawcę dotrzymany.

Ronda w Wieliczce: budowa nie zakończy się w terminie. Będzie eksmisja mieszkańców. - zobacz zdjęcia

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022