hyundai


.


leroymerlin

mazda

Opublikowano: 2021-02-20

Sesja online Gminnej Rady Seniorów w WieliczceW dniu 19 lutego 2021 r. odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, na której pozytywnie zaopiniowano następujące projekty:


1) „Projekt budowy szpitala geriatrycznego w Wieliczce”;
2) „Kino Wielicka Mediateka dla Seniora”;
3) „Program Wsparcia Seniorów 90-siątka”;
4) Regulaminu Konkursu Literackiego pn. „Niezwykłe historie zwykłych ludzi”;
5) Ankieta skierowanej do Seniorów.

Gminna Rada Seniorów spotkała się w formie online i jednomyślnie zatwierdziła bardzo ważne dla Seniorów projekty gminne. Sesje poprowadziła przewodnicząca Rady Pani Hanna Kozioł. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł bardzo serdecznie podziękował Gminnej Radzie Seniorów za wyrażenie swojej opinii w tak ważnych i długofalowych projektach dla mieszkańców naszej gminny.

„PROJEKT BUDOWY SZPITALA GERIATRYCZNEGO W WIELICZCE przy ul. Jedynaka.

Projektowana Placówka powstanie w Wieliczce przy współpracy z miastem Kraków. W zamierzeniach ma być modelowym ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami starszymi w wieku powyżej 60 lat, odpowiadającym na potrzeby współczesnego społeczeństwa w skali regionu.

Planowany skład Centrum:

- Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku,

- Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,

- Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,

- Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej,

- Pracownia tomografii komputerowej,

- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.


Zakres działalności:

- lecznictwo ambulatoryjne,

- szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym),

- poradnictwo rodzinne,

- psychologiczne,

- usługi teleopieki.

- usługi świadczone w poradniach specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej).


PROGRAM WSPARCIA 90-SIĄTKA :

Na terenie Gminy Wieliczka realizowany będzie projekt „90-siątka”, którego beneficjentami są osoby w wieku 90 lat i więcej. Projekt zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch transzach na podstawie uprzednio złożonego wniosku.

Świadczenie wypłacane będzie w miesiącach: kwiecień oraz listopad. Realizacja projektu ma korzystny wpływ na sytuację życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie seniora w środowisku zamieszkania opóźniając tym samym moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka szacunkowo przebywa ok. 380 osób w wieku 90 lat i więcej. 12 z tych osób korzysta z pomocy MGOPS w Wieliczce, 10 osób objętych jest wsparciem w formie usług opiekuńczych.

Seniorzy w wieku 90 lat i wzwyż posiadają zazwyczaj stałe dochody w postaci renty, emerytury, dodatków. Wydatki, głównie na leki i leczenie stanowią zapewne znaczny procent całego dochodu seniora. Dlatego też pomoc w postaci dodatkowego świadczenia dwa razy w roku byłoby dla nich ogromnym wsparciem. Wypłata świadczenia pomyślana jest tak, aby zwiększyć dochody osób starszych w okresach przedświątecznych.

Projekt „90-siątka” jest też zadbaniem o potrzeby tej najstarszej grupy seniorów, których jak widać jest naprawdę dużo.

UMiG Wieliczka

 
Sesja online Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce - zobacz zdjęcia   
20-lecie kabaretu Neo-Nówka  
Data: 20.11.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Kabaret Neo-Nówka świętuje 20-lecie. Popraw sobie humor i zobacz na żywo takie postacie jak: Bogu, Wandzia czy rodzina Paciaciaków. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka pozytywnie zaskoczy widza.
20-lecie kabaretu Neo-Nówka
Noc Bibliotek 2021  
Data: 08.10.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Koncert, warsztaty dla rodziców, warsztaty żywieniowe dla dzieci, projekcja filmu, pokazy sportowe, gry i zabawy rodzinne, spotkanie z Wojciechem Tochmanem, stoiska wzmacniające odporność to tylko niektóre z atrakcji jakie wielicka biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
Noc Bibliotek 2021