carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2016-04-01

Sienkiewicza, Szpunara, Kosiby, Kopernika - od 1 kwietnia nowe ulice w Strefie Płatnego Parkowania i wyższe opłaty za parkowanie


Od dziś, tj. 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie Uchwała nr XIII/182/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce, zgodnie z którą do STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA dodano następujące ulice: Sienkiewicza (do skrzyżowania z ul. Długosza), Szpunara, Kosiby, Kopernika (od Rynku Górnego do skrzyżowania z ul. Wąską).

fot. WieliczkaCity.pl


Niestety zgodnie jednak Uchwałą nr XVI/216/2016 z dnia 22.03.2016 r. zostały ze Strefy Płatnego Parkowania wyłączone ul. Sienkiewicza i ul. Szpunara. Krótko mówiąc tutaj gdzie jest największy "bałagan" i ruch jest najbardziej utrudniony ze względu na zaparkowane samochody wszystko pozostanie bez zmian. Straż Miejska mimo, że na Sienkiewicza ma bardzo blisko od swojej siedziby, nie jest w stanie dopilnować, aby samochody nie parkowały na ulicy Sienkiewicza tam gdzie są ustawione znaki zakazu parkowania. Czekamy na kolejna ustawę, które może na nowo włączy ulice Sienkiewicza i Szpunara do SPP, bo te jak żadne inne potrzebowałyby trochę "luzu". Tak więc Do STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA z dniem 1 kwietnia 2016 r. dodano jedynie ulice:  Kosiby oraz Kopernika (od Rynku Górnego do skrzyżowania z ul. Wąską). oraz dotychczasowe: Sikorskiego, Kilińskiego, Batorego, Mickiewicza, Limanowskiego (zatoki parkingowe przy UMiG oraz naprzeciw OSP Wieliczka), Moniuszki, Górsko, Legionów, Powstania Warszawskiego, Zamkową i plac Kościuszki oraz Rynek Górny. W miejscach gdzie pojawiły się oznaczenia SPP - Strefa Płatnego Parkowania ustawione zostały parkometry. Parkowanie jest płatne w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, w soboty między 8.00-14.00. Niedziele i święta są dniami wolnymi od opłat.
UWAGA! Od 1 kwietnia 2016 r. stawki za postój w wyznaczonych miejscach wynoszą:

1. Opłaty w parkometrach:

do 30 min. - 1,00 zł.
powyżej 30 min do 60 min - 2,00 zł.
druga godzina - 2,40 zł.
trzecia godzina - 2,40 zł.
czwarta i każda następna - 2,00 zł.
opłaty naliczane proporcjonalnie do wykorzystanego czasu parkowania

2. Abonament mieszkańca (dla osób zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania):

miesięczny - 15,00 zł.
kwartalny - 45,00 zł.
półroczny - 90,00 zł.
roczny - 180,00 zł.
Uwaga! Cennik bez prawa wyłączności miejsca.

Abonament przyporządkowany jest do numeru rejestracyjnego samochodu.

3. Abonament dla pozostałych osób:
miesięczny - 150,00 zł.
kwartalny - 450,00 zł.
półroczny - 900,00 zł.
roczny - 1.800,00 zł.
Uwaga! Cennik bez prawa wyłączności miejsca.

Informacje na temat Strefy Płatnego Parkowania można uzyskać w biurze strefy przy ul. Juliusza Słowackiego 10 w budynku "Jaroszówki" lub pod numerem tel. 12 278 25 22, e-mail: STREFA@WIELICZKA.EU
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022