.


Opublikowano: 2016-01-10

SMOG! Normy przekroczone o prawie 400%. Najlepiej nie wychodźcie z domu. WIOŚ nie planuje już badania powietrza w Wieliczce.SMOG znów atakuje. Aktualnie powietrze w Krakowie jest bardzo złe. W wielu miejscach stacje pomiarowe wskazują przekroczenie normy o kilkaset procent!


Przypomnijmy, norma dla pył zawieszonego PM10 to 50 ug/m3. Tymczasem wiele krakowskich stacji pomiarowych wskazuje zawartość w powietrzu pyłu PM10 na poziomie około 200 ug/m3. Taki wynik to norma przekroczona o kilkaset procent.

Jak wygląda jakość powietrza w Wieliczce? Prawie tak samo źle. Nie można tego określić dokładnie ponieważ stacja pomiarowa znajdująca się w Wieliczce przy ulicy Dembowskiego nie przekazuje wyników pomiaru jakości powietrza nazwijmy to w „czasie rzeczywistym”. Zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w jaki sposób możemy się dowiedzieć jaka jest jakoś powietrza w Wieliczce w danej chwili. Niestety wygląda na to, że nie możemy. Jak poinformował nas krakowski WIOŚ - zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi w 2016 roku w Wieliczce przy ul. Dembowskiego okresowe pomiary stężeń zanieczyszczenia powietrza tj: dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10, przez 16 tygodni w ciągu roku, w seriach 2 tygodniowych. Na przykład, wyniki pomiaru z serii listopadowej 2016 miały pojawić pod koniec roku 2016.

To chyba nie do końca jest to o co chodzi mieszkańcom Wieliczki. W końcu po co komuś informacja jakie było stężenie np. pyłu zawieszonego PM10 miesiąc, albo dwa miesiące temu? Co ciekawe krakowski WIOŚ poinformował nas, że w bieżącym, 2017 roku, w ogóle nie planuje prowadzenia pomiarów jakości powietrza na terenie Wieliczki.

Jak w takim razie sprawdzać czy możemy bezpiecznie wychodzić z domu, albo bez obawy otwierać okna? Jedynym wyjściem jest sprawdzenie jaki jest wynik pomiaru powietrza w stacji pomiarowej położonej najbliżej Wieliczki, czyli tej znajdującej się w Krakowie na ulicy Telimeny. Stacja ta jest automatyczna i podaje aktualne wyniki co godzinę. Na chwilę obecną, ostatni pomiar z godziny 21:00 wskazuje bardzo zły stan powietrza w naszym regionie. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosi ponad 210 ug/m3. Norma jest przekroczona około 400 procent!!! 

Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc - pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.   

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022