carrefour








.



leroymerlin



Opublikowano: 2013-10-13

Szkoła Podstawowa w Grabiu promuje bezpieczeństwo


Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu we wrześniu ubiegłego roku przystąpiła do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia jest włączenie i zaangażowanie wielu podmiotów, które mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa.




Każdy z uczestników realizuje tylko taki zakres zadań, jaki wynika z jego zakresu obowiązków. Jednakże jego prace mają wsparcie i są jednym z elementów całego projektu. Tak więc – nie ma jednej instytucji, czy wąskiej grupy osób obciążonych całością zadania. Sukces uzależniony jest od umiejętności porozumienia się i pracy w zespole.

3 października w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. To już IX edycja tego projektu. Certyfikaty wręczali Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Paweł Dzierżak wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panem Aleksandrem Palczewskim.


.......  Powiat Wielicki reprezentowała Szkoła Podstawowa w Grabiu, która uzyskała 59 punktów za podejmowane działania w ramach ZPB mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły oraz w jej pobliżu. Certyfikat odebrały Pani dyrektor Alicja Strojny wraz z koordynatorem projektu w szkole a jednocześnie pedagogiem Panią Bożeną Kowalczyk.  

Seans Bezpieczeństwa w Mobilnym Kinie 5D

 

W ramach realizacji ZPB m. in. :

- zainstalowano monitoring zewnętrzny,
- zmodernizowano ogrodzenie szkoły poprzez wymianę bramy wjazdowej i wydzielenie
bramki wejściowej,
- przeniesiono i oddzielono od części rekreacyjnej oraz utwardzono parking dla samochodów,
- przeniesiono boisko do piłki siatkowej w bezpieczne miejsce, poza obręb parkingu,
- zagospodarowano zieleń wokół szkoły,
- oznakowano postój dla autobusu szkolnego,
- wykonano remont toalet dla dzieci,
- w czynie społecznym wymalowano elewację budynków szkolnych,
- na schodach zamontowano taśmy antypoślizgowe,
- zaplanowano budowę chodników na drodze dojazdowej do szkoły i wymianę wiaty
przystankowej.

Uwzględniając potrzebę wzmacniania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz budowania prawidłowych postaw wobec zagrożeń uczniowie brali udział w przedstawieniach profilaktycznych. Kształciły one w dzieciach umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub proszenia o pomoc w chwili zagrożenia. Ukazywały jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni rodzina, wskazywały możliwości rozwiązywania problemów poprzez rozmowę, słuchanie, zrozumienie. Najmłodsi uczniowie w ramach programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” brali udział w ogólnopolskim Teście Wiedzy O Bezpieczeństwie. Na zajęciach edukacyjnych realizowano programy profilaktyczne „Spójrz inaczej”, „Cukierki, „Dziecko w sieci” , „3.2.1 Internet”, „Znajdź inne rozwiązanie” .Uczestniczyły w spotkaniach ze specjalistą ds. nieletnich pod kątem odpowiedzialności za swoje czyny oraz w spotkaniu pod hasłem „Szkoła Bezpieczna w sieci’. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli krótkie filmiki pt. „Owce w sieci”.

Uczniowie mieli także możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z aktorami serialu W11 , którzy poruszali tematy związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz z zagrożeniami internetowymi. Na terenie szkoły prowadzono zajęcia terapeutyczne po nazwą Trening Umiejętności Społecznych, które miały na celu rozwijanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i umiejętności komunikacyjnych.
Promowano zachowania prospołeczne i nagradzano na forum klasy i szkoły uczniów pomagających słabszym, koleżeńskich, tolerancyjnych.

Zachęcamy inne szkoły, przedszkola do udziału w projekcie. Informacje w sprawie udziela nadkom. Barbara Zamojska tel. 12 289-12-12.

Szkoła Podstawowa w Grabiu promuje bezpieczeństwo - zobacz zdjęcia





20-lecie kabaretu Neo-Nówka  
Data: 20.11.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Kabaret Neo-Nówka świętuje 20-lecie. Popraw sobie humor i zobacz na żywo takie postacie jak: Bogu, Wandzia czy rodzina Paciaciaków. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka pozytywnie zaskoczy widza.
20-lecie kabaretu Neo-Nówka
Noc Bibliotek 2021  
Data: 08.10.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Koncert, warsztaty dla rodziców, warsztaty żywieniowe dla dzieci, projekcja filmu, pokazy sportowe, gry i zabawy rodzinne, spotkanie z Wojciechem Tochmanem, stoiska wzmacniające odporność to tylko niektóre z atrakcji jakie wielicka biblioteka przygotowała dla Państwa na Noc Bibliotek.
Noc Bibliotek 2021