carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2013-02-20

TVP w wielickiej bibliotece


1 lutego wielicka biblioteka wzięła udział w nagraniu reportażu telewizyjnego dla krakowskiego wydania kroniki TVP. Nagranie związane było z rozpoczęciem naboru do kolejnej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Telewizja Polska odwiedziła wielicką bibliotekę, która jest bardzo dobrym przykładem jak Program Rozwoju Bibliotek wpływa na rozwój i unowocześnienie biblioteki.

 W Programie Rozwoju Bibliotek wielicka biblioteka uczestniczy od 2011 r.

28 stycznia ruszył już III nabór do ogólnopolskiego przedsięwzięcia Programu Rozwoju Bibliotek (PRB), którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w małych miejscowościach. Mogą w nim wziąć udział biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, które nie brały udziału w poprzednich edycjach. Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Biblioteki otrzymają sprzęt informatyczny: komputery, laptopy, drukarki, projektory multimedialne, a pracujący w nich bibliotekarze wezmą udział w cyklu praktycznych szkoleń. Biblioteki będą mogły również otrzymać granty na realizację swoich pomysłów i współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji szeregu projektów. Udział w PRB daje długofalową i intensywną pracę nad rozwojem zawodowym pracowników biblioteki, rozwojem oferty biblioteki jeszcze lepiej dostosowanej do potrzeb mieszkańców, polepszeniem standardu usług informatycznych. Daje bibliotekarkom i bibliotekarzom wiele dróg rozwoju.


Udział wielickiej biblioteki w PRB to korzyść zarówno dla samej placówki i jej pracowników, ale przede wszystkim dla czytelników. Zgodnie z wizją naszej biblioteki, którą opracowaliśmy wspólnie na specjalnych warsztatach PRB, staramy się aby nasza biblioteka była Nowoczesnym centrum życia, wiedzy i kultury tworzonym z pasją przez ludzi i dla ludzi.

Współczesna biblioteka musi zapewnić czytelnikom miejsce do pracy i nauki. W Wieliczce, umożliwiamy to poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu, oraz przez dostarczanie niezbędnych usług, takich jak ksero, faks i skaner. PRB wspiera wykonywanie tych zadań, dostarczając
nowoczesny sprzęt komputerowy, który otrzymały nasze 3 filie, oraz nowoczesne oprogramowanie komputerowe, które otrzymały wszystkie nasze placówki.

Zapewniamy nie tylko dostęp do komputerów, ale uczymy ich obsługi tych, którzy nie mieli wcześniej takiej możliwości czy szansy, zapobiegając w ten sposób wykluczeniu cyfrowemu. Dotyczy to zwłaszcza osób w wieku 50+, dla których wielicka biblioteka prowadzi warsztaty „Z komputerem za pan brat” z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. Zarówno młodsi, jak i starsi użytkownicy, mają również możliwość nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w programie Funenglish, i już niedługo Angielski 123, przeznaczonych dla dorosłych.


Współczesna biblioteka oprócz dostępu do wiedzy, powinna być również miejscem, w którym można realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania, a także przestrzenią spotkań. W wielickiej bibliotece umożliwiamy to poprzez działania Klubu Aktywnego Seniora, w ramach którego, w każdy poniedziałek seniorzy spotykają się na ciekawych wykładach, organizowane są dla nich warsztaty rękodzielnicze i komputerowe. Miłośnicy książek mogą o nich porozmawiać w ramach działającego w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Organizujemy wystawy, spotkania autorskie, z ekspertami z różnych dziedzin, oraz pasjonatami i hobbystami, aby nasi użytkownicy mogli skorzystać z ich wiedzy i pasji. Aby biblioteka mogła robić to wszystko, potrzebne są odpowiednie środki. PRB ułatwia bibliotekom realizację swoich pomysłów, przeznaczając na ten cel liczne granty, które z sukcesem wykorzystujemy w naszej placówce. Biblioteka w Wieliczce, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” uzyskała w ten sposób środki na projekt “Różne strony kina”, dzięki czemu stworzyła przestrzeń do wspólnych spotkań przy dobrym filmie, zarówno dla młodszych jak i starszych, a przy okazji do poznania nowych ludzi i wymiany wrażeń. Młodzi adepci sztuki filmowej i dziennikarstwa, mogą dodatkowo pogłębiać swoją pasję na specjalnych warsztatach dziennikarsko-filmowych. Biblioteka w Wieliczce jest również jedną z dziewięciu bibliotek, które zostały laureatami Konkursu „Inspiracje” adresowanego do bibliotek publicznych będących uczestnikami Programu Rozwoju Bibliotek oraz do bibliotek uczestniczących w programie Global Libraries z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii i Bułgarii.


Aby wielicka biblioteka mogła odgrywać wielką rolę w życiu kulturalnym i naukowym swojej lokalnej społeczności, potrzebni są odpowiedni ludzie, którzy tą przestrzeń stworzą i będą ją rozwijać. Wieliccy bibliotekarze to świetni specjaliści, zaangażowani w swoją pracę i wykonujący ją z pasją, nie bojący się nowych wyznań i technologii, które z powodzeniem wykorzystują w swojej codziennej pracy. PRB daje uczestnikom jeszcze większą szansę rozwoju, dzięki bogatej ofercie szkoleń, które są bodźcem motywującym do pracy, i które doskonalą umiejętności, po to aby bibliotekarze byli jeszcze bardziej efektywni i kreatywni w swojej pracy. Dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek wieliccy bibliotekarze wzięli udział w cyklu praktycznych szkoleń. Dowiedzieliśmy się, jak poszerzać ofertę biblioteki i lepiej dostosować ją do oczekiwań mieszkańców – jak zorganizować klub filmowy, jak dokumentować historię regionu, jak zachęcać do współpracy młodych ludzi, jak promować swoją działalność, w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Nauczyliśmy się czerpać wiedzę z doświadczeń innych bibliotek i rozszerzamy nasze działania na inne biblioteki, wypływające z potrzeb danego środowiska. Co roku wieliccy bibliotekarze uczestniczą w Kongresie Bibliotek w Warszawie, organizowanym przez PRB, który jest polem do wymiany doświadczeń między bibliotekami z całej Polski. Na Kongresie uczestniczymy w ciekawych i nowoczesnych warsztatach, uczymy się wykorzystywać nowe technologie, opowiadamy o swoich doświadczeniach i osiągnięciach, aby być źródłem inspiracji dla innych. W zeszłym roku Biblioteka w Wieliczce, jako laureat konkursu „Inspiracje”, pokazała projekt „Biblioteka dla seniora, czyli co senior w bibliotece i dla biblioteki może...” czyli działania Klubu Aktywnego Seniora.


Swoimi doświadczeniami i sukcesami biblioteki mogą się dzielić również na portalu internetowym PRB. Z portalu dowiadują się też o najważniejszych wydarzeniach świata bibliotekarskiego. Biblioteka w Wieliczce ma w tym również swój udział. Nasze sukcesy i działania zostały opisane w kilku artykułach, które można znaleźć pod następującymi linkami:

Młodzi dziennikarze z Wieliczki - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2356
Biblioteka w Wieliczce - polecamy rodzicom i dzieciom! - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2256
Wielickie Dyktando - już po raz drugi - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1863
I Wielickie Dyktando - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1337
Moje miejsce – biblioteka - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1282
Pomarańczowy zawrót głowy w wielickich bibliotekach - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1107
„Wakacyjna przygoda w bibliotece” – propozycje Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/798
Moje miejsce – biblioteka - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1282


Podsumowując, Program Rozwoju Bibliotek to ogromna szansa na rozwój i nowocześnienie bibliotek w Polsce. Dzięki szkoleniom, dostawom sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz działaniom popularyzatorskim placówki biblioteczne będą mogły stać się miejscami bezpłatnego dostępu do informacji, wiedzy, kultury, a także centrami aktywności lokalnej. Tysiące mieszkańców wsi i małych miast otrzymają szansę na poprawę jakości swojego życia. Bibliotekarki i bibliotekarze będą mogli rozwijać swoje kompetencje i stawać się rzeczywistymi liderami w lokalnych społecznościach.
Wielicka biblioteka skorzystała z tej szansy, i zachęca wszystkie biblioteki, które jeszcze nie przystąpiły do PRB, aby nie zwlekały i zapisały się do III rundy PRB, po to aby stały się kreatywnym miejscem działania, i wykroczyły poza tradycyjne łamy postrzegania bibliotek, jedynie jako wypożyczalniksiążek.

Reportaż krakowskiej telewizji można obejrzeć tutaj - Biblioteka w Wieliczce – PP. Cieszymy się, że nasze działania zostały zauważone i mogliśmy się nimi pochwalić na jeszcze szerszej wizji.

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022