carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-06-06

Umowa partnerska z Uniwersytetem Jagiellońskim


Dzisiaj w siedzibie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie prowadzenia projektu „Ucz się u Mistrzów” – wielicki uniwersytet młodzieży.

fot. PiMBP w Wieliczce

Umowę potwierdzającą współpracę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielickich instytucji podpisali: w imieniu Wydziału Pani Dziekan prof. dr hab. Renata Przybylska, w imieniu Gminy Wieliczka Pani Urszula Rusecka – zastępca burmistrza ds. społecznych, w imieniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Agata Czarnota-Bajorek dyrektor biblioteki oraz w imieniu spółki „Solne Miasto” prezes Robert Gabryś.

- Projekt „Ucz się u mistrzów…” obok Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego, UTW im. Jana Pawła II oraz Klubu Aktywnego Seniora działającego przy naszej bibliotece jest kolejną propozycją dla mieszkańców naszej gminy, tym razem skierowaną do młodzieży – wyjaśnia Urszula Rusecka zastępca burmistrza ds. społecznych.

Projekt edukacyjny „Ucz się u mistrzów…”prowadzony przez wielicką bibliotekę pod patronatem i przy wsparciu burmistrza Wieliczki Artura Kozioła,jest rezultatem współpracy biblioteki i Wydziału Polonistyki UJ.


.......  - Szerzenie wiedzy o języku i dbanie o jego poprawność to jedno z najważniejszych zadań biblioteki, która powinna stać na straży ojczystej mowy i czytelnictwa. Wielicka biblioteka czyni to od lat prowadząc wielickie dyktando oraz wiele innych działań. Teraz rozpoczynamy nowy projekt z Uniwersytetem Jagiellońskim, co jest dla nas szczególnie ważne – mówi Agata Czarnota-Bajorek.  

SUPER rodzice SUPER nastolatków!

 

Projekt zakłada upowszechnianie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, a także rozwój intelektualnych osobowości młodzieży i poszerzanie ich horyzontów.W ramach projektu pracownicy naukowi, głównie profesorowie Wydziału Polonistyki UJ przeprowadzą serię wykładów z szeroko pojętej humanistyki.Koordynatorzy planują również serię spotkań o charakterze konwersatoryjnym, a także warsztatowym. Wykłady, które odbywać się będą w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto”, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, ale również dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
- Jesteśmy przekonani, że jest to doskonała sposobność do promocji polonistyki i humanistyki w najlepszym, uniwersyteckim wydaniu – mówi dr hab. Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii, jeden z pomysłodawców projektu.

W ramach projektu odbyły się już dwa pilotażowe wykłady dla wielickich gimnazjalistów. Pierwszy inaugurujący projekt, pt.:„Komunikacja niewerbalna - fakty i mity” wygłosiła dr Beata Drabik-Frączek - językoznawca, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji UJ, zaś drugi, pt.: „Co trąci myszką?" - uwagi na temat frazeologii współczesnej i dawnej" dr Maciej Rakjęzykoznawca, adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii.
Już 18 czerwca 2014 o godzinie 13:30 zapraszamy wszystkich mieszkańców Wieliczki i okolicdo Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnegona następny wykład. Tym razem będzie to spotkanie z dr Tomaszem Z. Majkowskim, adiunktem w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt.: „Gry wideo jako nowa literatura?”.

Dr Tomasz Z. Majkowski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: teoria literatury – na pod¬sta¬wie pracy „Fantasy: przyczynek do monografii gatunku", Wydział Polonistyki UJ 2009.
Urodził się 13 styczna, w piątek, w Krakowie – prawdopodobnie, na szczęście. Dzieciństwo spędził na czytaniu fantastyki, graniu w gry fabularne i, to jasne, komputerowe, które towarzyszyły mu wiernie od chwili, gdy w prezencie komunijnym dostał ZX Spectrum. Mimo tych zainteresowań ukończył studia ma Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam też uzyskał doktorat z za¬kre¬¬su literaturoznawstwa na podstawie pracy poświęconej literaturze fantasy. Od lutego 2010 pracuje w Zakładzie Technologii Gier WFAiIS, gdzie zajmuje się badaniem kulturowych aspektów gier wideo oraz nauczaniem tychże. Od 2011 jest też opiekunem Studenckiego Koła Informatyki Stosowanej.

PiMBP w Wieliczce


Umowa partnerska z Uniwersytetem Jagiellońskim - zobacz zdjęcia

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022