carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2016-01-05

Urząd Skarbowy w Wieliczce zmienia bank. Od 1 stycznia, operacje gotówkowe obsługuje Łącki Bank Spółdzielczy


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce uprzejmie informuje, iż od dnia 01 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana organizacji obsługi kasowej realizowanej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Od tego dnia wszelkie operacje gotówkowe będą realizowane za pośrednictwem Łąckiego Banku Spółdzielczego.

fot. archiwum WieliczkaCity.pl

Wpłat można dokonywać w Punkcie Obsługi Kasowej Łąckiego Banku Spółdzielczego zlokalizowanego na Sali Obsługi Urzędu Skarbowego w Wieliczce, ul. Zamkowa 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.

Łącki Bank Spółdzielczy nie posiada filii na terenie gminy Wieliczka w związku z czym nie będzie możliwości odbioru nadpłaty podatku dochodowego w kasie.


W związku ze zmianą organizacji obsługi kasowej zachęcamy osoby fizyczne do zgłoszenia aktualnego rachunku bankowego na formularzu ZAP-3 co przyspieszy dokonanie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego z zeznania rocznego. W przypadku braku numeru rachunku bankowego w bazie tut. Urzędu zwrot nadpłaty zostanie wysłany przekazem pocztowym, od którego zostanie pobrana stała opłata w wysokości 4,90 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 7 grudnia 2015r. uległ zmianie numer rachunku bankowego właściwego do wpłat pozostałych dochodów z tyt. podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
NBP O/O Bydgoszcz 27 1010 0055 0201 2260 0007 0000

Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu podatków:

PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych,

KP- zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz

SD - podatku od spadku i darowizn.

Od wpłat z tytułu podatków i innych należności budżetowych bank nie pobiera prowizji.

Opracowanie:
Ewa Cygankiewicz – Nowak
Kontroler rozliczeń
Urząd Skarbowy w Wieliczce

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022