carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-08-13

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - nie zwlekaj z wnioskiem to już ostatni nabór


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” działającego na terenie gminy Wieliczka wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe Projekty” oraz  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”...


... w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
27 sierpnia 2014 roku – 10 września 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” miejscowość: Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl,Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pli Lokalnej Grupy Działania www.wielickawies.pl.Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.wielickawies.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl dla operacji z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” miejscowość: Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Wysokość dostępnych środków w danym naborze w 2014 r. na operacje w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu:

- „Małe projekty” wynosi 16 997,68 zł.
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 193 470,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 012/ 288 00 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wielickawies.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji musi uzyskać minimum 20 punktów.35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022