carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-03-04

Wielicki Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2014 - podsumowanie


W dniach od 24 lutego do 1 marca odbył się WIELICKI TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW.

fot. KPP w Wieliczce

Podczas tego tygodnia w budynku UMIG w Wieliczce dyżurowali przedstawiciele policji, straży miejskiej, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMIG, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas ”Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw” zgłosiło się piętnaście osób, które skorzystały z konsultacji.


.......  Większość porad dotyczyła przemocy w rodzinie, rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi. Pojedyncze przypadki odnosiły się do problematyki konfliktów sąsiedzkich. Dyżurujący pracownicy wskazali właściwe instytucje i sposoby rozwiązania poruszanych problemów. Od kilku już lat każdy może skorzystać z takiej formy pomocy. Rokrocznie telefonicznie bądź osobiście zgłasza się w tym okresie po poradę kilkanaście osób. Wyjątkowym był rok 2011 kiedy to z porad skorzystało trzydzieści osób.  

Spotkanie autorskie z Anką Grupińską

 

Zagadnieniami, które wciąż budzą sporo wątpliwości są: przemoc zarówno między małżonkami jak i też w relacjach rodzice - dzieci oraz konflikty sąsiedzkie – zakłócanie ciszy nocnej, szczekanie psa, służebność drogi itp. Wszystkim osobom korzystającym z dyżurów przypominano, iż zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc właściwych instytucji, nie tylko podczas trwania akcji.

Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka