carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-02-18

Wielicki Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2014


Wzorem lat ubiegłych na terenie powiatu wielickiego w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 roku realizowana będzie kampania „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

fot. materiały reklamowe

Z założenia szczytnym celem wskazanego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Istotnym przesłaniem prowadzonych w tym czasie działań, winno być uświadomienie osób pokrzywdzonych, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko podczas tego tygodnia, ale również na co dzień.


.......  Dyżury odbędą się w godzinach 10:00 – 18.00 w budynku UMIG Wieliczka przy
ul. Pocztowej 1., w sali 12C. Dyżurować będą przedstawiciele policji, straży miejskiej, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMIG, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Porady są bezpłatne.
 

Wielicka Karta Seniora 60+

 

Szczegółowe informacje: Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMIG Wieliczka, tel. 12 26 34 320. Wykaz dyżurów poniżej.

W Komisariacie Policji w Niepołomicach
Policjanci wspólnie z pracownikami MGOPS pełnią dyżury w dniach 25 oraz 27 lutego w godz. 15:00 – 18:00 w siedzibie MGOPS w Niepołomicach


W Komisariacie Policji w Gdowie
Komendant oraz jego zastępca pełnią dyżury w godz. 9:00 – 20:00 w okresie trwania „Tygodnia” w siedzibie Komisariatu Policji w Gdowie