carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2014-11-13

Wieliczka - debata społeczna Bezpieczeństwo na Drogach


W poniedziałek - 3 listopada br. w godz. 16.00-18.00 odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczeństwo na drogach ” zorganizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Antyspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. 

 
Inicjatorem debaty był Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przy współpracy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Debata społeczna była kolejną okazją do spotkania z mieszkańcami, a także poznania sugestii i opinii obywateli na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

W debacie udział wzięli przedstawiciele wielickiej Policji : I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Piotr Krzewski , Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wieliczce podinsp. Robert Michalik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieliczce kom. Robert Tokarz, Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Katarzyna Rys, oraz przedstawiciele Aktywnego Klubu Seniora w Wieliczce.

Głównymi tematami przeprowadzonej debaty były kwestie bezpieczeństwa na drogach w powiecie wielickim. Omówiono stan bezpieczeństwa na drogach za rok 2013 i 2014 oraz statystyki najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Poruszona została problematyka związana z narastającym ruchem drogowym w przestrzeni miejskiej, oraz nadmiernej prędkości pojazdów. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo w ruchu pieszych przy poruszaniu się po poboczach. Szczególnie podkreślono nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzającą obowiązek od dnia 31 sierpnia br. noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym. Sporo uwagi poświęcono przechodzeniu przez jezdnię w miejscach do tego nie przeznaczonych. Policjanci uczulali seniorów, że będąc uczestnikami ruchu drogowego mają obowiązek przestrzegać przepisy dotyczące pieszych. Przypomnieli te przepisy jak i omówili obowiązujące znaki drogowe zapewniające bezpieczeństwo pieszych. Wśród licznych pytań znalazły się także te dotyczące modernizacji niektórych skrzyżowań oraz problemu parkowania na chodnikach.

Na zakończenie debaty każdy uczestnik otrzymał odblaskową opaskę.Wieliczka - debata społeczna Bezpieczeństwo na Drogach - zobacz zdjęcia